skip to Main Content

Logo Včeliště.

Objednávka infografiky

Cena infografiky se odvíjí od počtu prvků, které vytvoříme. Malé infografiky jsou do 20 prvků, středně velké do 30 prvků, velké do 40 prvků, rozsáhlé do 60 prvků. Jako 1 prvek se počítá graf, ikona, obrázek, grafika pod nadpisy, pozadí, grafické ozvláštnění textu. Do prvků nepočítáme obyčejný text a nadpisy a opakující se prvky.

Pokud si nejste jisti, kolik prvků budete potřebovat, objednejte si infografiku do 30 prvků. Po dodání podkladů počet prvků specifikujeme a po dokončení infografiky se vám případně vrátí přeplatek, nebo prvky doplatíte. Dopředu budete vědět, kolik infogafika bude stát.

Po zaplacení se s vámi spojíme s dalšími kroky. Těšíme se na spolupráci.

Back To Top