skip to Main Content

Proč používáme cookies

Společnost Lepidus s.r.o. (Včeliště.cz, CopyVčelka.cz, DesignVčelka.cz, Láskografika.cz, SEOŠkola.cz, eMarketingovýKompas.cz, MarketingObsahem.cz, PrůvodceVýživou.cz, VzděláníodVčeliště.cz), sídlo: Dřevčice 213, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 28947584, DIČ: CZ28947584 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze (spisová značka C 155075)  je provozovatelem webových stránek www.vceliste.cz, www.copyvcelka.cz, www.designvcelka.cz, www.laskografika.cz, www.seoskola.cz, www.emarketingovykompas.cz, www.marketingobsahem.cz, www.pruvodcevyzivou.cz, www.vzdelani.vceliste.cz, www.akademie.vceliste.cz a obsah.mioweb.cz.

Společnost Lepidus s.r.o. je správcem osobních údajů a využívá na svých webových stránkách soubory cookies za následujícím účelem:

 • měření návštěvnosti webových stránek, vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na svých internetových stránkách,
 • fungování svých webových stránek,
 • pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook),
 • pro optimalizaci reklam na AdWord a Sklik.

Jde o zpracování osobních údajů

Sběr cookies za účelem uvedeným v předchozím odstavci lze považovat za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“).

Je to ve vašich rukou

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o návštěvnících. Tento režim je možné nastavit v prohlížeči. Proti sběru údajů lze na základě čl. 21 v Nařízení také vznést námitku, a to jejím zasláním na kontaktní adresu společnosti Lepidus s.r.o. nebo e-mailem na info@vceliste.cz. Vaši námitku vyhodnotíme nejpozději do 30 dnů od chvíle, kdy ji obdržíme. Cookies nezbytné pro funkčnost webů budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Co bohužel nezaručíme

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek společnosti Lepidus s.r.o., nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek společnosti Lepidus s.r.o., vytváření statistik návštěvnosti a chování návštěvníků na internetových stránkách, posuzujeme v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Údaje vyhodnocujeme jako celek

Cookies, které společnost Lepidus s.r.o. využívá pro optimalizaci reklam na sociálních sítích (např. Facebook), na AdWords a Sklik, jsou stejně jako u bodu 4 posuzovány hromadně a v pseudonymizované podobě.

Své rozhodnutí můžete vzít zpět

Cookies pro cílení reklamy jsou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Ten udělujete na dobu, která je uvedena u jednotlivých marketingových cookies. Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoli zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Další zpracovatelé osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že shromážděné cookies soubory jsou zpracovány i dalšími zpracovateli:

 • Google Analytics, AdWords, Google Tag Manager, Google Inc., USA
 • Facebook Inc., California, USA
 • LinkedIn Corporation, Sunnyvale, USA
 • Twitter, San Francisco, Kalifornie, USA
 • Sklik, Seznam.cz, Praha, ČR
 • Drip, LeadPages, Avenue 81, Inc., USA
 • Hotjar, Hotjar Ltd., Malta

Výše uvedení zpracovatelé osobních údajů dále s cookies nakládají v souladu s jejich smluvními podmínkami, které najdete na jejich webových stránkách.

Na co máte právo

 • Po společnosti Lepidus s.r.o., jež provozuje webové stránky uvedené v bodu 1, máte právo požadovat informace o svých osobních údajích, které společnost zpracovává. Můžete si navíc vyžádat jejich kopii.
 • Dále máte právo požádat u výše jmenované společnosti o přístup ke svým osobním údajům a ty nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit jejich zpracování.
 • Smíte požadovat výmaz vašich osobních údajů. Ten společnost Lepidus s.r.o. provede jen tehdy, pokud výmaz nebude v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy společnosti.
 • V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu máte právo zažádat o přenos těchto údajů.
 • V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů je vaším právem obrátit se na společnost Lepidus s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, v krajním případě i na soud.

Jaké soubory cookies shromažďujeme

Lepidus s.r.o. shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Typ Název Účel Exspirace Přístup k informacím
Statistické _gali Google Analytics 1 rok vceliste.cz
copyvcelka.cz
designvcelka.cz
laskografika.cz
seoskola.cz
emarketinovykompas.cz
marketingobsahem.cz
pruvodcevyzivou.cz
vzdelani.vceliste.cz
akademie.vceliste.cz
gstatic.com

 

Statistické _gat Google Analytics pro regulaci rychlosti zadávání požadavků Session vceliste.cz
copyvcelka.cz
designvcelka.cz
laskografika.cz
seoskola.cz
emarketinovykompas.cz
marketingobsahem.cz
pruvodcevyzivou.cz
vzdelani.vceliste.cz
akademie.vceliste.cz
gstatic.com

 

Statistické _gid Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. Session vceliste.cz
copyvcelka.cz
designvcelka.cz
laskografika.cz
seoskola.cz
emarketinovykompas.cz
marketingobsahem.cz
pruvodcevyzivou.cz
vzdelani.vceliste.cz
akademie.vceliste.cz
gstatic.com

 

Statistické _ga Registruje jedinečné identifikační číslo, které se používá pro generování statistických dat o tom, jak uživatel webovou stránku využívá. 3 roky vceliste.cz
copyvcelka.cz
designvcelka.cz
laskografika.cz
seoskola.cz
emarketinovykompas.cz
marketingobsahem.cz
pruvodcevyzivou.cz
vzdelani.vceliste.cz
akademie.vceliste.cz
gstatic.com

 

Nutné euCookie Ukládá souhlas se zpracováním cookies. 365 dní vceliste.cz
copyvcelka.cz
designvcelka.cz
laskografika.cz
seoskola.cz
emarketinovykompas.cz
marketingobsahem.cz
pruvodcevyzivou.cz
vzdelani.vceliste.cz

 

akademie.vceliste.cz
Marketingové _drip_client_5209503 Používá e-mailingový software Drip pro identifikaci návštěvníka. 3 roky vceliste.cz
copyvcelka.cz
designvcelka.cz
laskografika.cz
seoskola.cz
emarketinovykompas.cz
marketingobsahem.cz
pruvodcevyzivou.cz
vzdelani.vceliste.cz

 

akademie.vceliste.cz
Marketingové leady_session_id Používá se pro identifikaci návštěvníka. Session vceliste.cz
copyvcelka.cz
designvcelka.cz
laskografika.cz
seoskola.cz
emarketinovykompas.cz
marketingobsahem.cz
pruvodcevyzivou.cz
vzdelani.vceliste.cz
akademie.vceliste.cz
leady.cz

 

Marketingové wordpress_test_cookie Používá se pro kontrolu toho, zda prohlížeč uživatele podporuje soubory cookies. Session vceliste.cz
copyvcelka.cz
designvcelka.cz
laskografika.cz
seoskola.cz
emarketinovykompas.cz
marketingobsahem.cz
pruvodcevyzivou.cz
vzdelani.vceliste.cz

 

akademie.vceliste.cz
Marketingové hmwp_can_deactivate Používá se k funkčnosti administrace redakčního systému. Session vceliste.cz
copyvcelka.cz
designvcelka.cz
laskografika.cz
seoskola.cz
emarketinovykompas.cz
marketingobsahem.cz
pruvodcevyzivou.cz
vzdelani.vceliste.cz

 

akademie.vceliste.cz
Neklasifikované wordpress_logged_in Používá se k přihlášení se do redakčního systému. Session vceliste.cz
copyvcelka.cz
designvcelka.cz
laskografika.cz
seoskola.cz
emarketinovykompas.cz
marketingobsahem.cz
pruvodcevyzivou.cz
vzdelani.vceliste.cz

 

akademie.vceliste.cz
Neklasifikované wordpress_sec Používá se k ověření uživatele kvůli bezpečnosti. Session vceliste.cz
copyvcelka.cz
designvcelka.cz
laskografika.cz
seoskola.cz
emarketinovykompas.cz
marketingobsahem.cz
pruvodcevyzivou.cz
vzdelani.vceliste.cz

 

akademie.vceliste.cz
Neklasifikované wp-settings-2 Používá se k používání redakčního systému. 1 rok vceliste.cz
copyvcelka.cz
designvcelka.cz
laskografika.cz
seoskola.cz
emarketinovykompas.cz
marketingobsahem.cz
pruvodcevyzivou.cz
vzdelani.vceliste.cz

 

akademie.vceliste.cz
Neklasifikované wp-settings-time-2 Používá se k používání redakčního systému. 1 rok vceliste.cz
copyvcelka.cz
designvcelka.cz
laskografika.cz
seoskola.cz
emarketinovykompas.cz
marketingobsahem.cz
pruvodcevyzivou.cz
vzdelani.vceliste.cz

 

akademie.vceliste.cz
Marketingové test_cookie Používá se k ověření, zda prohlížeč uživatele podporuje cookies.

 

Session doubleclick.net
Marketingové fr Používá společnost Facebook k poskytování reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran.

 

3 měsíce facebook.com
Marketingové ads/ga-audiences Používá službu Google AdWords k opětovnému zapojení návštěvníků, kteří se pravděpodobně stanou zákazníky – na základě online chování návštěvníků na různých webech.

 

6 měsíců google.com
Marketingové collect Odesílá data o chování návštěvníků na webu do Google Analytics. Sleduje návštěvníka mezi zařízeními a marketingovými kanály.

 

Session google-analytics.com
Marketingové PREF Registruje jedinečné ID, které Google používá k uchování statistik o tom, jak návštěvník používá videa YouTube na různých webech.

 

8 měsíců youtube.com
Marketingové VISITOR_INFO1_LIVE Snaží se odhadnout šířku pásma uživatelů na stránkách s integrovanými videi YouTube.

 

179 dní youtube.com
Marketingové YSC Zaregistruje jedinečné ID, které uchovává statistiky o tom, jaké videozáznamy od YouTube uživatel viděl.

 

Session youtube.com
Marketingové tr Session facebook.com
Marketingové ads/user-lists/# Session google.com
Back To Top