skip to Main Content

Cost Per Order (CPO, cena za objednávku)

CPO se používá k vyjádření nákladů na objednávku. Vzorec je CPO = (náklady na komunikační kampaň)/(počet generovaných objednávek, resp. aktivit).

Back To Top