skip to Main Content

CSS (kaskádové styly, cascading style sheets)

Jazyk pro popis způsobu zobrazení webů napsaných ve značkovacím jazyce (např. HTML, XHTML nebo XML). Definuje barvy, rozložení i použitá písma a fonty. Kaskádové, protože se na sebe mohou vrstvit definice stylu a přitom platí ty nejvíce specifické. Soubory s CSS definicemi bývají uloženy s koncovkou „.css“.

Back To Top