skip to Main Content

Gamifikace

V oblasti marketingu se jedná o proces využívající herních prvků, principů a designů ke zvýšení zájmu publika, klientely nebo zákazníků. Gamifikace přenáší zábavnou složku hry do běžných činností a úkonů, výrazně zvyšuje motivaci k dané činnosti.

Pojem pochází z angličtiny (gamification), v češtině je běžně užíván ve své převzaté podobě.

V praxi se jsou využívány nejrůznější techniky gamifikace, do neherního prostředí se tak dostávají herní prvky, jako jsou například odměny za dosažené milníky, možnost volby avatarů v uživatelských profilech nebo progresivní lišta, která se plní podle toho, jak uživatel postupuje určitým úkolem (dokončení nákupu v nákupním košíku, vyplnění dotazníku).

V oblasti internetového marketingu je asi nejpoužívanější metodou gamifikace oceňování uživatelů za určité akce, například nákupy. Jedná se pak vlastně o věrnostní program, kdy zákazník sbírá body a po dosažení určité úrovně je nějakým způsobem odměněn, například může nakupovat se slevou.

Gamifikace se může stát velmi silnou marketingovou taktikou, díky využití herních prvků totiž může u uživatelů vzniknout jakási závislost na dané službě, podobně jako na hře.

Asi nejznámější aplikací, které se podařilo vybudovat širokou základnu uživatelů pouze na principu gamifikace, je Forsquare, kterou v současnosti využívá více než 55 milionů uživatelů po celém světě.

Back To Top