skip to Main Content

O spolupráci

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy se na nás obrátil se standardním požadavkem na nestandardní téma. Jelikož se VÚMOP zabývá vývojem v oblasti pedologie, potřeboval zpracovat infografiku, která by laikům dokázala přiblížit využití zbytkové zemědělské biomasy. 

 

VÚMOP spolupráce se Včelištěm.

K laikům v této oblasti patříme i my, proto jsme museli specifické téma nejprve dobře nastudovat, abychom dokázali z nákresů VÚMOP vytvořit smysluplnou infografiku, které porozumí každý. Po proniknutí do tématu a několika konzultacích s klientem pro 100% přesnost výsledku jsme základní schéma od VÚMOP vyladili do poutavější a snáze pochopitelné podoby. 

Využívané služby

Po několika měsících přišel od spokojeného klienta další zajímavý požadavek, tentokrát na téma vláhová bilance. VÚMOP opět dodal materiály k prostudování a my se pustili do práce. Jako podklady sloužily odborný článek a ručně kreslený návrh. Také zde jsme ve finále dokázali zpracovat srozumitelnější variantu a výsledek byl dle vlastních slov klienta „zase naprosto parádní“.    

Součástí zpracování podkladů do grafického návrhu je i výběr vhodných barev. V obou případech jsme použili zemité barvy souznící s tématem.

Podobně jako v jiných oblastech i ve výzkumu je nezbytné umět složité věci komunikovat jednoduše a srozumitelně. Jednou z možností je nepochybně infografika. A v této oblasti poskytuje Včeliště služby na špičkové úrovni. Jejich infografiky jsou vizuálně jedinečné a pro uživatele velice poutavé. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsme si pro spolupráci vybrali právě je. Velice oceňuji jejich aktivní snahu pochopit problematiku, kterou jsme potřebovali vizualizovat. Stejně tak kvalitu provedení a komunikaci v průběhu zpracování zakázky. Z naší strany nebyla první spolupráce rozhodně tou poslední, což jsme potvrdili o půl roku později.

Budu se opakovat, ale i druhá infografika naprosto parádní. S ohledem na podklady, které jsme Včelišti na začátku poskytli, a výsledek se mi nechtělo věřit, co se z toho povedlo udělat. Fakt skvělá práce. Děkuji moc.

VUMOP logo.

Chcete také připravit atraktivní infografiku? Kontaktujte nás

Back To Top