skip to Main Content

O spolupráci

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy se na nás obrátil se standardním požadavkem na nestandardní téma. Jelikož se VÚMOP zabývá vývojem v oblasti pedologie, potřeboval zpracovat infografiku, která by laikům dokázala přiblížit využití zbytkové zemědělské biomasy.

K laikům v této oblasti patříme i my, proto jsme museli specifické téma nejprve dobře nastudovat, abychom dokázali z nákresů VÚMOP vytvořit smysluplnou infografiku, které porozumí každý. Po proniknutí do tématu a několika konzultacích s klientem pro 100% přesnost výsledku jsme základní schéma od VÚMOP vyladili do poutavější a snáze pochopitelné podoby. 

 

Ukázka před a po

VÚMOP spolupráce se Včelištěm.
Využití biomasy zadání.VÚMOP výsledná infografika.

Využívané služby

Po několika měsících přišel od spokojeného klienta další zajímavý požadavek, tentokrát na téma vláhová bilance. VÚMOP opět dodal materiály k prostudování a my se pustili do práce. Jako podklady sloužily odborný článek a ručně kreslený návrh. Také zde jsme ve finále dokázali zpracovat srozumitelnější variantu a výsledek byl dle vlastních slov klienta „zase naprosto parádní“.    

Vláhová bilance infografika návrh.

Součástí zpracování podkladů do grafického návrhu je i výběr vhodných barev. V obou případech jsme použili zemité barvy souznící s tématem.

Budu se opakovat, ale ta infografika je naprosto parádní. Když se podívám na podklady, co jsem Vám poslal na začátku a na výsledek, tak se mi nechce věřit, co se z toho povedlo udělat. Fakt skvělá práce. Děkuji.

VUMOP logo.

Chcete také připravit atraktivní infografiku? Kontaktujte nás

Back To Top