skip to Main Content

Objednáním školení na stránkách vceliste.cz potvrzuje účastník i poskytovatel školení svůj závazek řídit se těmito Obchodními podmínkami.

Poskytovatelem školení je:
Lepidus s.r.o.
Dřevčice 213
Brandýs nad Labem
250 01
IČ: 28947584
DIČ: CZ28947584

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem na straně jedné a účastníkem na straně druhé. Účastníkem se rozumí právnická či fyzická osoba, která si objednala a zakoupila vstup na školení.

1. Obecné podmínky

1.1 Školení provozuje společnost Lepidus s.r.o., dále jen Kurz.
1.2 Zájemce, který si zakoupí účast na Kurzu se nazývá Účastník.
1.3 Objednávka Kurzu je závazná. Ihned po objednání bude účastníkovi vystavena zálohová faktura se splatností 14 dní. Po jejím uhrazení bude účastníkovi vystaven daňový doklad a zaslány informace s místem a časem konání Kurzu.

2. Práva a povinnosti účastníka

2.1 Účastník může požádat o zrušení své registrace na kurz nejpozději 7 dní před konáním Kurzu. Pokud tak učiní v této lhůtě, bude mu vrácena plná částka, kterou zaplatil za účast na Kurzu.
2.2 Účastník si nesmí objednat Kurz přes svůj vlastní provizní odkaz. Pokud tak učiní, nemá nárok na vzniklou provizi.
2.3 Účastník má právo bez udání důvodu do 14 dnů, od uskutečnění školení, požádat o vrácení peněz a ty mu budou neprodleně vráceny na jeho bankovní účet.

3. Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1 Poskytovatel má právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Na změny v obchodních podmínkách musí poskytovatel účastníka upozornit.

4. Ceny

4.1 Cena školení podpory je  3.900 Kč bez DPH (4.719 Kč s DPH).
4.2 Objednávkový formulář je napojen na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.
4.3 Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny Kurzu.

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Poskytovatel prohlašuje, že data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
5.2 Účastníci, kteří si objednali Kurz souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k propagaci kurzů Poskytovatele, marketingové agentury Včeliště, služby CopyVčelka, služby DesignVčelka, k zasílání novinek a úprav v tomto systému a k informování o dalších přidružených službách Poskytovatele. Z odběru je možné se kdykoliv odhlásit.

6. Reklamační řád

6.1 Účastník má právo v případě nespokojenosti bez udání důvodu do 14 dnů, od uskutečnění školení, požádat o vrácení peněz a ty mu budou neprodleně vráceny na jeho bankovní účet. Svou žádost zašlete prosím e-mailem na info@vceliste.cz.
6.2 V případě, že by školení bylo zrušeno z důvodu nenaplnění kapacit, či jiného předem nepředvídatelného důvodu, budou účastníkovi vráceny peníze vráceny ve lhůtě 7 dní od oznámení této skutečnosti účastníkovi na jeho účet.

Poslední aktualizace: 23. 11. 2017

Back To Top