skip to Main Content

Obsahový audit

Pokud pravidelně vytváříte podstránky na webu, články a videa, příspěvky na sociální sítě, e-maily a další obsah, ale nevidíte očekávané výsledky, pomůže vám obsahový audit od Včeliště. Pro úspěšný marketing nestačí umět psát nebo se vyznat v oboru. Je třeba udržet kvalitu textů, správně je prezentovat, ukázat je vhodným návštěvníkům či třeba použít správnou výzvu k akci.

Některé kusy obsahu možná fungují, je ale důležité znát, které to jsou a co je u těch ostatních špatně. Od základu projdeme veškerý váš obsah a předložíme návrhy na vylepšení a změny, které povedou k efektivnímu obsahovému marketingu.

Mám zájem o obsahový audit

Obsahový audit od Včeliště – hloubková analýza A do Z

Bez kvalitního obsahu se váš web ani podnikání neobejdou. Pokud cítíte, že má obsah, který tvoříte vy nebo vaši kolegové, rezervy, jste na správné adrese. Včeliště vám nabízí tým expertů, kteří vědí, jak dělat úspěšný obsahový marketing. Provedeme analýzu stávajícího obsahu, identifikujeme nekvalitní a nevýkonné kusy, navrhneme úpravy a ty v případě zájmu realizujeme.

Na obsahový marketing se díváme komplexně. Vycházíme z person, nákupního rozhodovacího cyklu, navazující komunikace na dalších kanálech, dosavadních výsledků a způsobů distribuce a propagace obsahu. Obsahový audit vám přinese konkrétní doporučení na vylepšení či změnu textů, videí, příspěvků na sociálních sítích a podstránek webu. Tato doporučení vám pomohou zefektivnit váš marketing. V případě zájmu rozšíříme audit na obsahovou strategii, vymyslíme nové nápady a ty realizujeme.

Jak obsahový audit od Včeliště probíhá

Seznámení se s projektem

Seznámíme se s vaším projektem, cílovou skupinou, nákupním rozhodovacím cyklem zákazníků a současnou strategií obsahového marketingu. Projdeme jednotlivé marketingové aktivity.

Zpracování obsahového auditu

Lokalizujeme současný obsah. Analyzujeme jeho kvalitu, aktuálnost, SEO, výzvy k akci, výkonnost, výsledky a další aspekty úspěšného obsahového marketingu. Zjištění sepíšeme do konkrétních doporučení.

Prezentace výsledků

Domluvíme se na schůzce, kde vám v rámci konkrétních doporučení shrneme všechny výsledky naší práce. Probereme následující kroky a postup úprav. S vylepšeními vám rádi pomůžeme.

V rámci obsahového auditu se mimo jiné zaměřujeme na:

Detailní seznámení s projektem a tématem

Analýza míst a kanálů, kde všude se nachází obsah

Vytvoření kompletního seznamu všech kusů obsahu

SEO audit nalezeného obsahu

Zhodnocení obsahu stratégem

Analýza slabých stránek obsahu

Konkrétní návrhy na změny, vylepšení, smazání a úpravu obsahu

Analýza výzev k akci

Audit kvality a aktuálnosti obsahu

Audit popularity obsahu na sociálních sítích

Kontrola duplicity veškerého obsahu

Analýza výkonu a plnění cílů jednotlivých kusů obsahu

Jak se ostatním líbí spolupráce s námi

Díky obsahovému auditu od Včeliště jsme vylepšili spoustu drobností na webu, které ale přinesly velké výsledky. Vhodnější obsah, jako například články o mysteryshoppingu, přináší násobně lepší výsledky než předchozí snahy získat leady.

Obsahový audit byl základním kamenem obsahové strategie, kterou jsme si od Včeliště objednali pouze na jejich doporučení jako prvního kroku pro pravidelnou tvorbu obsahu. Prakticky jsme to vnímali „jen“ jako navýšení ceny služby a přistupovali jsme k tomu hodně skepticky. Rozsah auditu našeho obsahu i obsahu konkurence a výsledek celé strategie nás absolutně rozsekal. Neočekávali jsme takovou profesionalitu, komplexnost, detail a rozsah. Na 122 stranách (nepočítáme strany příloh) bychom však neubrali jediné slovo. Nejednalo se o vycpávky, ale praktické zhodnocení stavu + praktická doporučení a konkrétní kroky (včetně jejich prioritizace), které je potřeba udělat. Dnes, po několika letech po jejím vypracování, stále těžíme ze získaných poznatků a zpětně si nedokážu náš marketing (nejen ten obsahový) bez této strategie představit.

Zašlete nám nezávaznou poptávku po obsahovém auditu

Back To Top