skip to Main Content
Jak Měřit SEO

Jak měřit SEO

Sdílejte:

Jednou z nejdůležitějších věcí, kterou je třeba promyslet při optimalizování vašeho webu pro vyhledávače, je určit si, jakým způsobem budeme měřit výsledky. Stejné pravidlo platí i pro jakoukoliv jinou formu propagace, kterou lze alespoň částečně změřit. V dnešním článku se pokusím popsat nejčastější způsoby, pomocí kterých má každý možnost změřit si, zda se mu SEO vyplatí či nikoliv.

Ukážeme si, jak měřit pozice webu, návštěvnost a konverze a ostatní parametry, které nám mohou říct, jak probíhá naše kampaň.

Měření pozic ve výsledcích vyhledávání

Tradiční metodou, která měří výsledky mnoho majitelů i SEO konzultantů, je pozice vašeho webu ve výsledcích vyhledávání na určité klíčové slovo. I když není tento způsob úplně ideální (protože majitele webu vždy zajímá, co mu pozice přinesou, ne pozice jako takové), díky své jednoduchosti se stále často používá. Na Včeliště.cz používáme pro měření pozic systémy Collabim a Rank Tracker, které spolehlivě fungují pro české prostředí.

Collabim

Nástroj Collabim od Jiřího Koutného je velkým pomocníkem, který dokáže přehledně zobrazit informace a ušetřit spoustu času. Měří za vás automaticky pozice na zadaná klíčová slova. Umístění zkontroluje každý den (v případě hlavních ohvězdičkovaných frází) nebo jednou za asi 14 dní (v případě ostatních frází). Data si pamatuje a dokáže pěkně zobrazovat historické grafy vývoje pozic.

U každého klíčového slova zobrazuje kromě data poslední kontroly, konverzního poměru v elektronickém obchodě (pokud je propojeno a nastaveno) i pozice a jejich změny ve dvou nejdůležitějších českých vyhledávačích.

Největší kouzlo spočívá v reportech, které je možné vygenerovat v různém časovém rozmezí. Reporty srovnávají minulý časový úsek a ten stávající, hodnotí růsty a poklesy pozic a návštěvnosti jak globálně, tak pro jednotlivá klíčová slova. Automaticky jsou vytvořeny i přehledné grafy pro hlavní klíčová slova s pozicemi klíčových slov ve výsledcích vyhledávání a další informace. Ukázkový report si můžete prohlédnout zde.

Rank Tracker

Druhým nástrojem, který používáme pro měření pozic ve výsledcích vyhledávání na klíčová slova, je nástroj Rank Tracker (affiliate odkaz). Jeho výhodou je nižší cena (jde o jednorázový poplatek + volitelná roční údržba) a teoreticky neomezený počet webů, pro které můžete pozice sledovat. Je skvělým nástrojem pro všechny, kteří mají více webů a nechtějí utrácet každý měsíc peníze za pronájem softwaru, když si ho mohou jednorázově koupit.

Další výhodou oproti Collabimu, je ta, že Rank Tracker dokáže měřit pozice aktuálně v 795 různých vyhledávačích ve většině zemí světa. Česká republika má zastoupené všechny vyhledávače včetně těch méně používaných.

Jednoduché ovládání, mnoho funkcí filtrování, jednoduché přenášení dat do Excelu a možnost mnoha zobrazení dělá z tohoto nástroje skvělý software pro každého, kdo to s optimalizací pro vyhledávače myslí vážně. V jediné tabulce si můžete zobrazit jak pozice, tak aktuální změny, URL adresy, které se na pozici objevují, hledanost termínů a další užitečné údaje.

Rank Tracker si kontroluje pozice sám, ale k procesu je třeba mít zapnutý počítač, neběží na serveru (jako Collabim), ale pouze automatizuje hledání ve vyhledávači za vás. Pokud špatně nastavíte časy skenování výsledků vyhledávání nebo provedete příliš mnoho dotazů naráz, vyhledávač může vaši IP adresu na čas penalizovat. Toho se ale nemusíte bát, pokud máte několik webů a ne stovky.

Nástroj je možné pořídit si jak placené verzi, tak ve verzi zdarma na jejich stránkách zde.

Měření konverzí a návštěvnosti

Lepším způsobem, jak měřit výsledky SEO, je zjišťovat, jakou návštěvnost která klíčová spojení přináší a přes jaká slova na vaše stránky přicházejí zákazníci, kteří si objednají nebo udělají na webu něco, co vy potřebujete.

Pro tyto účely se mi nejvíce osvědčil bezplatný nástroj Google Analytics. Ten používá mnoho webů, ale ne každý z něj umí vyčíst návratnost investic do různých forem reklamy. Pojďme se tedy podívat, na co se ve statistikách koukat.

Nastavení konverzí

Na stránce nemusíme měřit pouze návštěvy, ale můžete také zjišťovat, kolik zákazník na stránkách utratil, jestli vyplnil důležitý formulář, přečetl si důležitou část obsahu apod. Ze zkušenosti doporučuji měřit vše, co dává smysl. Pokud jste internetový obchod, nabízí se určitě měření konverzí, výše objednávek, objednané zboží a další údaje pomocí speciálního doplňku pro elektronické obchodování v Google Analytics. Konverzní cíle ale můžete nastavit i pro ostatní typy stránek. Typicky jde o vyplnění objednávkového formuláře, vložení emailu nebo přečtení nějaké části webu.

O tom, jak správně nastavit konverze, se doporučuji poradit s odborníkem, klidně na mě. Není horší věc než měřit metriku, která ve skutečnosti měří něco jiného, než si myslíme. Taková chyba může ohrozit efektivitu kampaní na internetu a vést k nesprávným rozhodnutím.

Vyřazení brandových slov

Máme zájem sledovat především návštěvnost, která přišla z nebrandových slov. Tedy ze slov, která neobsahují název vaší adresy nebo firmy. Návštěvnost z brandových klíčových slov vznikla na základě povědomí o vaší značce, není to tedy věc SEO. Vyřazení zařídíte vytvořením vlastního segmentu. Pomocí filtru vyřadíte nevhodné fráze ze statistik. Takto nějak jsem to kdysi udělal pro náš internetový obchod Škeble.cz, když jsme ho ještě vlastnili:

Výkonnost jednotlivých slov

Všeobecně platí, že čím výše se vaše stránka ve výsledcích vyhledávání zobrazuje, tím větší návštěvnost získává. Existují ale případy, kdy tomu tak není. Zvlášť v dnešní době, kdy ve výsledcích vyhledávání vidíme obrázky, videa a další média, se může naše stránka snadno ztratit ve víru ostatních výsledků vyhledávání a může se jí snížit návštěvnost, i když se začala umisťovat výše. Také je například známo, že 10. pozice přiláká více návštěvníků než 9.

To, jak se mění návštěvnost s pozicí ve výsledcích vyhledávání, můžeme pozorovat, pokud si dáme vedle sebe dva grafy pozic a návštěvnosti.

Díky Google Analytics a správně nastaveným cílům můžeme také zkoumat, která klíčová slova nám přinášejí zisk a splnění nejvíce cílů. Zde je ukázka statistik z našeho bývalého obchodu. Klíčová slova jsou zakryta červeným prostorem pro zamezení jejich zneužití konkurencí.

Na obrázku si můžete všimnout, že nějaká klíčová slova přinášejí vysokou návštěvnost, ale nepřinášejí zisk elektronickému obchodu. Zelené hodnoty jsou asi 30x nižší než modré. Investovali byste do lepších pozic na zelená či modrá klíčová slova? Stejnou statistiku můžete udělat, i pokud internetový obchod nemáte. Stačí aktivovat vytvořenou sadu vhodných cílů.

Poměr návštěv z vyhledávačů a ostatních zdrojů

Dalším dobrým ukazatelem, který pracuje se statistikou návštěvnosti, je poměr návštěv, které získáváme z vyhledávačů a ostatní návštěvnosti při porovnání různých časových úseků. Pokud vidíme procentuální růst, znamená to, že počet návštěv z vyhledávání se dlouhodobě zvyšuje. Jestliže investujeme do reklamy pravidelné částky, jde o celkem relevantní údaj, který může být jedním ze způsobů, jak měřit návštěvnost. Pozor ale na vhodný časový úsek (eliminace sezónnosti nebo nárazové reklamní akce).

Takto třeba vypadá srovnání dvou časových období návštěvnosti z nebrandových slov z vyhledávačů za dvě období. Je vidět, že návštěvnost z vyhledávačů se zvýšila o 140%.

Délka návštěvnosti, počet zhlédnutých stránek a míra opuštění

Tyto tři metriky zmíněné v nadpisu nám také mohou pomoct při analýze výsledků našich kampaní. Hodí se především pro stránky, u kterých z nějakého důvodu nelze definovat konverzní cíle. Nejen pro ně, ale i pro ostatní případy jsou tyto parametry určitým ukazatelem kvality návštěvnosti, která z vyhledávačů (i jiných zdrojů) přichází.

Zjistit si můžeme například průměrnou dobu návštěvníka strávenou na naší stránce a porovnat ji s průměrnou dobou návštěvníků, kteří přišli z vyhledávání. Nebo do toho zapojit ještě porovnávání různých časových období. V našem případě zjistíme, že při porovnání dvou časových rozmezí z posledního obrázku se průměrná doba trvání návštěvy zvýšila o 21,37%. Když se podíváme na tuto metriku z pohledu celkové návštěvnosti, vidíme 10,07%.

Z příkladu tedy vyplývá, že registrujeme vyšší procentuální nárůst průměrné doby trvání návštěvy z návštěvnosti z vyhledávačů. To je dobré. Dejte si ale u podobných testů pozor na procentuální hodnoty. Někdy je lepší dívat se raději na průměrné absolutní hodnoty a porovnávat ty.

Podobné testy můžeme dělat i pro počet zhlédnutých stránekmíra opuštění (situace, kdy uživatel přijde na vaši stránku a ihned ji opustí). Pokud budeme porovnávat návštěvnost z vyhledávání a z jiných zdrojů, můžeme zjistit jak kvalitu návštěvníků (zajímají se o web více či méně) v porovnání různých zdrojů, tak i procentuální zlepšení v čase.

Ostatní faktory

Poslední možností, jak měřit výsledky optimalizace pro vyhledávače, je zjišťování vývoje počtu zpětných odkazů směřujících na vaši stránku, hodnoty PageRankuSRanku a Alexa ranku a také rychlost a četnost indexace vašich stránek roboty. Tyto tři metriky nejsou tak přesné při zjišťování úspěšnosti SEO kampaně, protože u nich můžeme vidět nižší korelaci (vzájemný vztah mezi veličinami) vzhledem k ziskům či splněným cílům na stránce.

Počet zpětných odkazů

Zvyšující se počet zpětných odkazů vedoucích na naši doménu a počet odkazujících domén je všeobecně dobrým znakem, protože zpětné odkazy hrají stále majoritní vliv na naše pozice ve výsledcích vyhledávání. Zjistit počet zpětných odkazů můžete několika způsoby. Tím prvním je použití funkce Backlink history na stránkách majesticseo.com. Při správném nastavení vám systém ukáže nějaký takovýto graf:

Z obrázku můžeme vyčíst, že se počet zpětných odkazů i odkazujících domén zvyšuje. Otázka je pak, zda se tempo po investování do optimalizace pro vyhledávače zvýší či nikoliv. I když se nezvýší, může být SEO kampaň efektivní, takže to není jisté pravidlo. Často ale ke zvýšení tempa dochází.

Ranky

PageRank (hodnocení stránek od Google.cz) a SRank (hodnocení stránek od Seznam.cz) nabývají hodnot 0-10 a měly by ukazovat kvalitu a autoritativnost webové stránky. Pokud se ranky dlouhodobě zvyšují, lze to považovat za úspěch.

Trochu jiný druh ranku je Alexa Rank, který by měl hodnotit návštěvnost stránek. Čím nižšího čísla ranku dosahujete, tím by vaše návštěvnost v porovnání s ostatními weby měla stoupat. Výsledek nula ukazuje nejhorší možné hodnocení.

Ranky nejsou příliš kvalitním ukazatelem výkonnosti optimalizace pro vyhledávače, ale mohou být dobrými metrikami spolu s ostatními způsoby měření. Ranky si můžete změřit například na ranky.cz.

Četnost indexace

Především pokud přidáváte pravidelně nový obsah na vaše stránky, je pro vás důležité, aby je robot vyhledávače co nejdříve našel a indexoval (zařadil do své databáze existujících stránek). Pokud o nové stránce totiž vyhledávače neví, nemůže ji zobrazit ve výsledcích vyhledávání, pro něj neexistuje.

U nového webu může indexace všech podstránek trvat i několik měsíců, což může značně ovlivnit výkon vašich stránek a zpomalit růst.

Při dělání SEO získáváme odkazy, ze kterých roboti mohou přejít na vaši stránku a indexovat ji. Četnost indexace by se tedy spolu s investicí do SEO měla zvyšovat.

Na závěr několik poznámek

  • Pro různé typy stránek je vhodné použít různé způsoby měření výsledků optimalizace pro vyhledávače.
  • Pro dělání správných rozhodnutí na základě měření je třeba používat vhodné nástroje a mít dostatečný objem dat i do historie, aby bylo z čeho vycházet.
  • Měřte výsledky, protože jinak můžete platit za věci, které nejsou efektivní.
  • Neměřte příliš, abyste se dostali také k obsluhování těch, kteří mají o vaše stránky, produkty či služby zájem. 🙂

Znáte další způsoby, jak měřit SEO? Co se osvědčilo z výše uvedených způsobů měření vám? Budu rád za vaše komentáře pod tento článek.


Sdílejte:

Josef Řezníček

Zakladatel projektu Včeliště. Pracuje na mnoha českých i zahraničních projektech, pro které zajišťuje optimalizaci pro vyhledávače.

Tento článek má 0 komentářů
  1. Eshop vlastním už několik let, ale nevěděl jsem, že existuje možnost sledovat, kolik objednávek přijde přes různá slova. Díky moc za tip.

  2. Sledování výše objednávek pro návštěvníky přicházející z různých zdrojů považuji za základ. Bez toho nikdy nebude váš marketing na internetu efektivní. Ozvěte se nám, rád vám s nastavením Google Analytics pomohu.

    1. Děkuji za komentář. Reálně se dá měřit stovky webů. Záleží především na počtu klíčových slov u každého webu. Osobně měříme několik set webů, každý má 5-100 klíčových slov. Robot běží pořád, ale stíhá to.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top

Tyto stránky používají cookies. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close