skip to Main Content

Nový web pro distributora informačních systémů

Společnost Gatema IT se na nás obrátila s tím, abychom jim pomohli nastartovat obsahový marketing. Připravili jsme proto komplexní obsahovou strategii, v níž jsme navrhli i potřebné úpravy webu. To nás společně s klientem dostalo k radikálnímu, ale nezbytnému řešení – vytvoření zcela nového webu včetně designu. 

Jaké výzvy nás při tvorbě stránek čekaly:

jak pojmout hlavní stranu a jaký obsah zde mít,
zapojení grafických prvků a členění textu,
větší zapojení referencí do struktury webu,
vzhled a obsah stránky O nás a blogové sekce.

Chcete vědět, jaký byl stav před začátkem naší spolupráce, jak jsme postupovali a jaké výsledky nový web klientovi přináší? Stáhněte si celou případovou studii.

Případová studie Gatema IT
Back To Top