skip to Main Content

Realizace obsahové strategie pro prodejce papírových tašek

Firma TaškaHned, která se specializuje na prodej papírových tašek, Včeliště oslovila s cílem podpořit prodej jejich hlavního produktu. Proto jsme vytvořili marketingovou strategii, jejíž součástí bylo zmapování aktuálního stavu na TaskaHned.cz, promyšlení celkové marketingové koncepce a volba dalších kroků.

Klient chtěl vyvrátit názor, že papírové tašky jsou v porovnání s plastovými drahé – a to byl jeden z úkolů pro Včeliště. Využili jsme aktuální situace, kdy se veřejně diskutuje o ekologickém přínosu papírových tašek v porovnání s běžnou, plastovou variantou. Přišli jsme proto s myšlenkou projektu Bezigelitky.cz, pro který jsme připravili samostatný web.

Co bylo obsahem strategie?

Publikování samostatných webových stránek, které návštěvníka seznamují s problematikou igelitových tašek.
Založení blogu, kde se objevují témata související s ekologií obalových materiálů.
Vytvoření certifikátu, který podporuje autoritu projektu.

Zajímá vás, co dalšího jsme pro web Bezigelitky.cz udělali? Stáhněte si případovou studii, kde vše podrobně popisujeme.

Případová studie Bezigelitky.cz.
Back To Top