skip to Main Content

Nejčastější chyby v textech: Děláte je také? S CopyVčelkou už nemusíte!

Poznat potřeby svých zákazníků, navrhnout zajímavé téma na obsah článku a odhodlat se k jeho sepsání je základem pozdějšího úspěchu. Vynaložený čas, který jste sepsání textu obětovali, ovšem může zhatit jeho gramatická či stylistická nedostatečnost. Ne každý je rozený češtinář a vyjmenovaná slova dokáže odříkat ještě v polospánku. Ne každý má také cit pro jazyk a stylistickou stránku textu. Proto děláme řadu zbytečných chyb, jež si popíšeme v tomto článku.

Chybějící či nadbytečné mezery

Řada těch, kteří nemají o typografii ani páru nebo jednoduše neřeší správnost napsaného textu, mezery dost často úplně ignorují. Ve finále tak vytvoří text, který lze přečíst jen s velkými obtížemi. Písmenka, slova a věty nahuštěné na sobě vizuální dokonalosti zkrátka nepřispívají. Zbytečné je také psaní dvojitých mezer, k němuž ovšem dochází zpravidla omylem. Další častou chybou je mezera napsaná před interpunkčním znaménkem. Správně by měla být mezera vložena až za interpunkční znak. Problém občas bývá také s mezerami u uvozovek a závorek. Jak uvozovky, tak závorky musí být k textu přičleněné těsně a mezerami jsou odděleny pouze z obou vnějších stran.

Nesprávné psaní čárek ve větě jednoduché

O tom, kde se píšou a nepíšou čárky, se nám určitě zmínili již na základní škole. Řada z nás ale spoustu nepodstatných informací, které jsme v této instituci načerpali, v průběhu let vypustila z hlavy. Bohužel někdy zapomínáme i na základní pravidla pro psaní čárek, které představují poměrně palčivý gramatický problém. Čárku je vhodné napsat, vyskytuje-li se v textu několikanásobný větný člen, který není spojen předložkami a, i, ani, nebo. Dále čárku píšeme v textu, jehož součástí je dvojice souvztažných spojovacích výrazů nebo v případě volně připojených výrazů či výrazů do věty vnořených (např. doplněk). Na psaní čárek bychom si měli dávat také pozor u výrazů „jakož, i / rovněž, i“ a výrazů s oslabenou větnou platností.

Špatné skloňování dvěmi/dvěma

Tvar číslovky dva/dvěma patří k tzv. zbytkům dvojného čísla (duál) a s jeho skloňováním má problém řada pisálků. Při psaní a zejména vyslovování se často řídíme tvarem (koncovkou), který za touto číslovkou následuje.  Bohužel zde platí určitá pravidla, která si vryjete do paměti jen díky následující tabulce:

Problematika zájmen jenž a jež

Zájmeny jenž/jež nahrazujeme obvykle nadužívané zájmeno „který“. Bohužel ani jeho vyměnění za poněkud knižnější variantu nemusí být vždy ku prospěchu. Řada z nás totiž neví, jak tato zájmena správně použit. Proto i zde připojíme praktický tahák:

Psaní velkých a malých písmen

Ačkoli se to zdá jako naprostá banalita, řada autorů textů chybuje právě v psaní velkých a malých písmen. Správně patří velké písmeno k vlastním jménům, použít jej můžeme i tehdy, chceme-li dotyčnému čtenáři vyjádřit úctu (především v obchodních dopisech). Velká písmena používáme u víceslovných názvů (například názvy ulic, států, správních oblastí, krajů, orgánů státní a veřejné správy apod.). Možností, kam se velké písmeno hodí, je opravdu nespočet a jen důkladným nastudováním problematiky se v nich začnete bezpečně orientovat.

S CopyVčelkou na poučky myslet nemusíte!

Výše uvedený výčet chyb v textech je pouze oním pomyslným zrníčkem v moři gramatických a stylistických nešvarů. Protože je velmi obtížné tvořit kvalitní, poutavé a ještě gramaticky či stylisticky správné texty, řada majitelů webových stránek deleguje tvorbu textů na ostatní. Patříte-li do skupiny těch, kteří mají o textech na svém webu jasnou představu, ale naše mateřština vám není tak úplně vlastní, nebo zkrátka nemáte dost času či náladu na jejich tvorbu, přenechte tento proces profesionálům ze Včeliště! Díky této inovativní službě se nemusíte biflovat jednotlivé poučky ani sedět nad otevřeným slovníkem a složitě dohledávat gramaticky správné tvary slov. Protože v našem týmu pracují pouze zkušení profesionálové, které hra se slovy nejen baví, ale především naplňuje, máte u nás vždy záruku perfektního výsledku!

Sdílejte:

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back To Top