skip to Main Content

Nejčastější chyby v textech: Děláte je také? S CopyVčelkou už nemusíte!

Poznat potřeby svých zákazníků, navrhnout zajímavé téma na obsah článku a odhodlat se k jeho sepsání je základem pozdějšího úspěchu. Vynaložený čas, který jste sepsání textu obětovali, ovšem může zhatit jeho gramatická či stylistická nedostatečnost. Ne každý je rozený češtinář a vyjmenovaná slova dokáže odříkat ještě v polospánku. Ne každý má také cit pro jazyk a stylistickou stránku textu. Proto děláme řadu zbytečných chyb, jež si popíšeme v tomto článku.

Chybějící či nadbytečné mezery

Řada těch, kteří nemají o typografii ani páru nebo jednoduše neřeší správnost napsaného textu, mezery dost často úplně ignorují. Ve finále tak vytvoří text, který lze přečíst jen s velkými obtížemi. Písmenka, slova a věty nahuštěné na sobě vizuální dokonalosti zkrátka nepřispívají. Zbytečné je také psaní dvojitých mezer, k němuž ovšem dochází zpravidla omylem. Další častou chybou je mezera napsaná před interpunkčním znaménkem. Správně by měla být mezera vložena až za interpunkční znak. Problém občas bývá také s mezerami u uvozovek a závorek. Jak uvozovky, tak závorky musí být k textu přičleněné těsně a mezerami jsou odděleny pouze z obou vnějších stran.

Nesprávné psaní čárek ve větě jednoduché

O tom, kde se píšou a nepíšou čárky, se nám určitě zmínili již na základní škole. Řada z nás ale spoustu nepodstatných informací, které jsme v této instituci načerpali, v průběhu let vypustila z hlavy. Bohužel někdy zapomínáme i na základní pravidla pro psaní čárek, které představují poměrně palčivý gramatický problém. Čárku je vhodné napsat, vyskytuje-li se v textu několikanásobný větný člen, který není spojen předložkami a, i, ani, nebo. Dále čárku píšeme v textu, jehož součástí je dvojice souvztažných spojovacích výrazů nebo v případě volně připojených výrazů či výrazů do věty vnořených (např. doplněk). Na psaní čárek bychom si měli dávat také pozor u výrazů „jakož, i / rovněž, i“ a výrazů s oslabenou větnou platností.

Špatné skloňování dvěmi/dvěma

Tvar číslovky dva/dvěma patří k tzv. zbytkům dvojného čísla (duál) a s jeho skloňováním má problém řada pisálků. Při psaní a zejména vyslovování se často řídíme tvarem (koncovkou), který za touto číslovkou následuje.  Bohužel zde platí určitá pravidla, která si vryjete do paměti jen díky následující tabulce:

oba dva excel

Problematika zájmen jenž a jež

Zájmeny jenž/jež nahrazujeme obvykle nadužívané zájmeno „který“. Bohužel ani jeho vyměnění za poněkud knižnější variantu nemusí být vždy ku prospěchu. Řada z nás totiž neví, jak tato zájmena správně použit. Proto i zde připojíme praktický tahák:

jenž excel

který excel

Psaní velkých a malých písmen

Ačkoli se to zdá jako naprostá banalita, řada autorů textů chybuje právě v psaní velkých a malých písmen. Správně patří velké písmeno k vlastním jménům, použít jej můžeme i tehdy, chceme-li dotyčnému čtenáři vyjádřit úctu (především v obchodních dopisech). Velká písmena používáme u víceslovných názvů (například názvy ulic, států, správních oblastí, krajů, orgánů státní a veřejné správy apod.). Možností, kam se velké písmeno hodí, je opravdu nespočet a jen důkladným nastudováním problematiky se v nich začnete bezpečně orientovat.

S CopyVčelkou na poučky myslet nemusíte!

Výše uvedený výčet chyb v textech je pouze oním pomyslným zrníčkem v moři gramatických a stylistických nešvarů. Protože je velmi obtížné tvořit kvalitní, poutavé a ještě gramaticky či stylisticky správné texty, řada majitelů webových stránek deleguje tvorbu textů na ostatní. Patříte-li do skupiny těch, kteří mají o textech na svém webu jasnou představu, ale naše mateřština vám není tak úplně vlastní, nebo zkrátka nemáte dost času či náladu na jejich tvorbu, přenechte tento proces profesionálům z CopyVčelky! Díky této inovativní službě se nemusíte biflovat jednotlivé poučky ani sedět nad otevřeným slovníkem a složitě dohledávat gramaticky správné tvary slov. Protože v našem týmu pracují pouze zkušení profesionálové, které hra se slovy nejen baví, ale především naplňuje, máte u nás vždy záruku perfektního výsledku!

Sdílejte:

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back To Top