skip to Main Content

A/B testování (A/B split-run testing)

Marketingová metoda umožňující porovnat efektivitu více variant téhož marketingového nástroje, která má za cíl zvýšit konverze či konverzní poměry prostřednictvím změny jednoho funkčního či designového prvku (testuje se takto například layout, obrázky, texty nebo grafické zpracování).

Back To Top