skip to Main Content

Anchor text (Text odkazu)

Text, který je prokliknutelný a tvoří hypertextový odkaz – buď na jinou vnitřní stránku, anebo ven na jiné stránky. Je zpravidla podtržený. Klíčová slova v něm obsažená berou v potaz vyhledávače a pomáhají jim určit, o čem stránka je, i když přehnaný počet stejných anchor textů může způsobit například penalizace ve vyhledávačích.

Back To Top