skip to Main Content

Click-through rate (míra prokliku, CTR)

Vyjádření efektivity reklamy. CTR (%) = počet prokliků / počet zobrazení * 100

Back To Top