skip to Main Content

Customer relations management (CRM, řízení vztahů se zákazníky)

CRM je takový management firmy, kterému jde o udržování co nejlepších vztahů se svými zákazníky. Sbírání, shromažďování a využívání dat umožňuje pochopení, předpovídání a ovlivňování chování zákazníků firmy s cílem dosažení dlouhodobého vztahu výhodného pro obě strany. CRM se rovněž používá jako označení pro software a personální vybavení společnosti, jejichž úkolem je tento management dodržovat.

Back To Top