skip to Main Content

Disavow

Disavow, česky distancovat se, se v SEO používá pro distancování se od zpětných odkazů, které jsou špatného původu. Může jít jak o odkazy z různých spam webů, tak o odkazy, které byly hromadně nakoupeny s cílem poškodit vás. Jestliže tyto zpětné odkazy nemůžete z takových webů odstranit, je ve výjimečných případech potřeba se od těchto odkazů distancovat. To je možné udělat v Google Search Console nahráním tzv. disavow souboru, který bude tyto zpětné odkazy obsahovat.

Back To Top