skip to Main Content

Drobečková navigace (breadcrumb navigation, drobečkové nápovědy)

Navigace skládající se ze známého seznamu odkazů na nadřazené sekce až k titulní stránce. Tato navigace pomáhá návštěvníkovi webu lépe se v něm orientovat a jednoduše se z něj vrátit zpět. Je také jeden z faktorů SEO. Čím rozsáhlejší a více úrovňová webová prezentace je, tím spíše by měla drobečkovou navigaci obsahovat.

Back To Top