skip to Main Content

Drobečková navigace (breadcrumb navigation, drobečkové nápovědy)

Navigace skládající se ze známého seznamu odkazů na nadřazené sekce až k titulní stránce. Tato navigace pomáhá návštěvníkovi webu lépe se v něm orientovat a jednoduše se z něj vrátit zpět. Je také jeden z faktorů SEO. Čím rozsáhlejší a více úrovňová webová prezentace je, tím spíše by měla drobečkovou navigaci obsahovat.

Back To Top

Na těchto stránkách užíváme cookies. Proti jejich sběru na základě oprávněného zájmu se můžete odvolat na info@vceliste.cz, nebo budeme rádi, když nám jejich užívání odsouhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close