skip to Main Content

Duplicitní obsah

Termín používaný především v SEO. Obsah, který se ve stejné nebo ve velmi podobné podobě nachází na dvou a více webových stránkách zároveň. Duplicita může být jak interní, tedy několik stejných URL adres (nebo všeobecně podstránek) se stejným či z části podobným obsahem, nebo externí, pokud je váš obsah stejný či velice podobný jako na jiném webu. Taková stránka za to může být vyhledávači penalizovaná (penalizace ve formě snížení viditelnosti ve výsledcích vyhledávání), proto je dobré se takové situaci vyvarovat.

Back To Top