skip to Main Content

E-commerce (elektronické obchodování)

Forma obchodování používající internet a další moderní elektronické prostředky (e-mail, telefon a platební karty).

Back To Top