skip to Main Content

HTML tag

HTML tag popisuje, jak je určitá webová stránka naformátována. Jednotlivé HTML tagy se definují znaky <>, přičemž se vždy jedná o párové tagy, tedy každý HTML tag uvozující část kódu musí být následován dalším HTML tagem, který danou část kódu uzavírá.

Aktuálně existuje jen několik desítek HTML tagů, plno dalších jich je už zastaralých a v současné době nejsou součástí specifikace. Existuje i několik HTML tagů, které jsou určeny jen pro konkrétní prohlížeče.

Back To Top