skip to Main Content

Newsletter (elektronický zpravodaj)

Nástroj e-mail marketingu. Jde zpravidla o e-mailové zpravodaje nebo e-maily, které obsahují kombinaci užitečných informací a reklamy a které jsou zasílané pravidelně přihlášeným odběratelům. Newsletter patří k jedněm z nejmodernějších, nejlevnějších a nejúčinnějších marketingových nástrojů, jak oslovit potenciální zákazníky, pokud je zasíláte správným kontaktům.

Back To Top