skip to Main Content

Brainstorming

Metoda, při které se shromáždí co největší množství nápadů na dané téma a z nich se pak třídí nejlepší ideje. Používá se při analýze klíčových slov.

Back To Top