skip to Main Content

Buzz marketing

Druh marketingu zaměřený na vyvolání rozruchu, bzukotu (buzzu) kolem určité značky, společnosti, produktu nebo akce. Jako jeho součást můžeme označit virální marketing.

Back To Top