skip to Main Content

Call-to-action (výzva k akci, CTA)

Marketingová metoda, která se používá k vyvolání aktivity nebo akce ze strany čtenáře. Je to důležitý prvek obsahového marketingu a copywritingu. Příkladem výzvy k akci může být pobídka k vyplnění kontaktního formuláře, kterým čtenáře vyzvete, aby vás kontaktoval.

Back To Top