skip to Main Content

Marketingový mix

Marketingový mix, často označovaný jako „4P“, je soubor nástrojů, které organizace využívají k dosažení svých marketingových cílů v cílovém trhu.

Tento koncept poprvé formulovsal E. Jerome McCarthy v 60. letech 20. století. Tradiční model zahrnuje produkt, cenu, místo (distribuci) a propagaci. 

  • Produkt (product): Zahrnuje charakteristiky, výhody a funkce nabízeného zboží nebo služby. Týká se kvality, designu, značky, variant, balení a dalších vlastností, které produkt odlišují od konkurence.
  • Cena (price): Odkazuje na částku, kterou zákazníci zaplatí za produkt nebo službu.
  • Místo (place): Týká se distribuce a dostupnosti produktu pro zákazníky. Zahrnuje distribuční kanály, logistiku, pokrytí trhu, umístění prodejních míst i skladování.
  • Propagace (promotion): Vztahuje se k aktivitám, které informují nebo přesvědčují cílové skupiny o přínosech produktů nebo služeb. Patří sem reklama, osobní prodej, prodejní akce, public relations, marketing přes sociální média a další komunikační nástroje.
Back To Top