skip to Main Content

KPI

KPI neboli klíčový ukazatel výkonnosti (Key Performance Indicator) je měřitelná hodnota, která demonstruje, jak efektivně firma dosahuje klíčových obchodních cílů

Organizace používají KPI na různých úrovních k hodnocení úspěšnosti při dosahování cílů. Na vysoké úrovni mohou KPI ukazovat celkový výkon společnosti, zatímco na nízké úrovni se mohou zaměřovat na procesy v odděleních jako je prodej, marketing nebo výroba.

Efektivní KPI by měly být:

  • Specifické
  • Měřitelné
  • Realistické
  • Relevantní
  • Časově omezené
Back To Top