skip to Main Content

Marketingový funnel (trychtýř)

Marketingový funnel (trychtýř) je model, který ilustruje cestu potenciálního zákazníka od prvního kontaktu se značkou až po konečný nákup. A samozřejmě i po nákupu. 

Tento koncept se často používá k vizualizaci procesu prodeje a marketingu a pomáhá firmám pochopit a optimalizovat různé fáze, kterými zákazníci procházejí při rozhodování o koupi. 

Funnel je znázorněn jako trychtýř se širokým vstupem nahoře a úzkým výstupem dole, což odráží zmenšující se počet lidí, kteří postupují z jedné fáze do další.

Tradiční marketingový funnel se obvykle dělí do pěti fází:

  • Povědomí
  • Zájem
  • Zvažování
  • Rozhodnutí
  • Akce
Back To Top