skip to Main Content

Slogan, claim

Slogan (někdy označovaný jako claim) je krátká fráze používaná v marketingové a reklamní komunikaci. Má za úkol snadno a rychle komunikovat hlavní poselství nebo hodnoty značky, a tím podpořit její identitu a posílit její pozici na trhu.

Dobrý slogan by měl být snadno zapamatovatelný, originální a vystihovat podstatu značky.

Back To Top