skip to Main Content

Nákupní rozhodovací proces

Nákupní rozhodovací proces můžeme charakterizovat jako sérii kroků, kterými spotřebitel prochází při rozhodování o koupi produktu nebo služby. 

Obvykle zahrnuje následující kroky:

  • Rozpoznání potřeby: Proces začíná, když spotřebitel identifikuje potřebu nebo problém, který je třeba vyřešit. Tato potřeba může být vyvolána interními stimuly (hlad, touha po novém oblečení) nebo externími vlivy (reklama, doporučení od přátel). 
  • Hledání informací: Spotřebitel hledá informace, které by mu pomohly najít to nejlepší řešení. S tím souvisí vyhledávání na internetu,čtení recenzí nebo návštěva kamenných prodejen.
  • Vyhodnocení alternativ: Potenciální zákazník porovnává různé možnosti na základě různých kritérií jako je cena, kvalita, funkce a značka. 
  • Rozhodnutí o koupi a koupě: Po pečlivém zvážení všech alternativ přichází na řadu samotná koupě služby či produktu. Svou roli zde hraje i cena, dostupnost nebo zkušenost se značkou.
  • Hodnocení po nákupu: Po vyzkoušení produktu nebo služby zákazník vyhodnotí svou spokojenost. Čím je vyšší, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že u nás tento člověk znovu nakoupí, zanechá kladnou recenzi nebo naši značku doporučí svému okolí.
Back To Top