skip to Main Content

Vize značky

Vize (mise) značky je koncept, který definuje dlouhodobé cíle a směřování značky. Jde o stručné vyjádření toho, kam se značka snaží dostat a jaký má význam nebo účel ve světě. Často je spojena s hlubším posláním a základními hodnotami. Slouží jako hnací síla pro strategické rozhodování a budoucí směřování.

Back To Top