skip to Main Content

Open rate

Jedná se o pojem z oblasti email marketingu, a je používán k měření úspěšnosti emailových kampaní. V češtině lze nahradit pojmem míra otevření.

Jeho hodnota je udávána v procentech a vyjadřuje poměr otevřených e-mailů k těm, které příjemci neotevřeli. Emaily, které se nepodařilo z jakéhokoliv důvodu odeslat se do open rate nezapočítávají.

Hodnota open rate se dá vypočítat pomocí následujícího vzorce:

Open rate (%) = počet otevřených emailů / počet doručených emailů * 100

Příklad: Open rate 20 % znamená, že z 10 doručených e-mailů byly příjemci otevřeny 2.

Výše open rate se liší podle odvětví a mají na ni vliv mnohé další faktory. Průměrná výše open rate se pohybuje kolem 23 % (zdroj).

Back To Top