skip to Main Content

Open rate

Jedná se o pojem z oblasti email marketingu, a je používán k měření úspěšnosti emailových kampaní. V češtině lze nahradit pojmem míra otevření.

Jeho hodnota je udávána v procentech a vyjadřuje poměr otevřených e-mailů k těm, které příjemci neotevřeli. Emaily, které se nepodařilo z jakéhokoliv důvodu odeslat se do open rate nezapočítávají.

Hodnota open rate se dá vypočítat pomocí následujícího vzorce:

Open rate (%) = počet otevřených emailů / počet doručených emailů * 100

Příklad: Open rate 20 % znamená, že z 10 doručených e-mailů byly příjemci otevřeny 2.

Výše open rate se liší podle odvětví a mají na ni vliv mnohé další faktory. Průměrná výše open rate se pohybuje kolem 23 % (zdroj).

Back To Top

Na těchto stránkách užíváme cookies. Proti jejich sběru na základě oprávněného zájmu se můžete odvolat na info@vceliste.cz, nebo budeme rádi, když nám jejich užívání odsouhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close