skip to Main Content

E-mail ninja

Slangové označení pro odborníka v oblasti e-mail marketingu. Výraz je přejatý z angličtiny a vyjadřuje nadprůměrné schopnosti daného jedince v oboru. Synonyma tohoto výrazu mohou být e-mail guru, e-mail wizard, e-mail expert, e-mail master, e-mail šaman a další.

Back To Top