skip to Main Content

Virální marketing

Druh marketingu sloužící k šíření komerčního sdílení skrze sociální sítě nebo e-maily. Spočívá ve vytvoření vtipného, zajímavého nebo parodujícího obsahu (např. video, obrázek, aplikace), jehož cílem je přimět zákazníky šířit toto sdělení dále.

Back To Top