skip to Main Content

PPC (platba za proklik, Pay Per Click)

Typ platby za reklamu na internetu, kdy platíte za každý proklik (ne za zobrazení), pokud někdo přejde na vaši stránku. V ČR funguje několik PPC systémů. Hlavní jsou: AdWords, Sklik, Etarget, Facebook Ads.

Back To Top