skip to Main Content

Jak si poradit se zájmeny jenž a jež?

V několika minulých článcích našeho malého „jazykového okénka“ jsme se věnovali více či méně problematickým chytákům jazyka českého. Dnes nechme tuto problematiku odpočinout a podívejme se na gramatické (a v neposlední řadě také stylistické) zvláštnosti naši mateřštiny, které nám mnohdy nedají spát.

Máte i vy občas problémy s nadbytečným používáním zájmena „který“ a chcete jej nahradit jiným synonymem? Pak jste si na sebe s největší pravděpodobností upletli bič. Bez znalosti skloňování zájmen jež a jenž, která jsou pochopitelně synonymem ke slůvku který, můžete v psaném textu nasekat spoustu zbytečných chyb. Pojďme se tedy na tuto problematiku podívat trošku důkladněji.

Přečíst celý článek
Back To Top