skip to Main Content

Jak si poradit se zájmeny jenž a jež?

Máte i vy občas problémy s nadbytečným používáním zájmena který a chcete jej nahradit synonymem? Bez znalosti skloňování zájmen jež a jenž to nepůjde. Jinak byste mohli v psaném textu nasekat spoustu zbytečných chyb. Pojďme se tedy na tuto problematiku podívat podrobněji. 

Zjistíte:

Kdy má smysl se problémovými zájmeny zabývat

Kde hledat správné tvary

Jak určit správnou podobu zájmen jenž a jež

Jak si to ulehčit

Jestli jste problematiku pochopili

Proč se s problematickými zájmeny vůbec „trápit“

Pokud si při psaní textů vystačíte s prostým zájmenem který a jeho modifikacemi, číst následující řádky by pro vás bylo zbytečnou ztrátou času. Stejně tak v případě, že se vám nechce obohatit svou jazykovou zásobu

Časté opakování zájmena který se dá pochopit v diskusních příspěvcích, výroční zprávě nebo při chatování s přáteli. Ovšem pokud vás psaní textů živí nebo jednoduše chcete úroveň svých textů posunout na pomyslný „vyšší level“, mohou pro vás být následující poučky a pravidla v mnohém přínosné.

Kde hledat odpovědi na otázky

Tvarosloví zájmena jenž a jeho modifikace pravděpodobně naleznete ve svých starých sešitech z hodin jazyka českého, určitě v publikaci Stručná mluvnice česká. Nejrychlejší je mrknout na stránky Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, které se problematikou také zabývají. Jestliže se vám ale nechce pročítat mluvnické online a offline příručky, jsou právě vám určeny následující řádky.

Vzpomeňte si na pádové otázky a rody

Určování pádů je učivem prvního stupně základní školy. Pokud jste tuto látku už ze své mysli úspěšně vytěsnili, nezbyde vám nic jiného než si pádové otázky oživit. Pro pochopení rozdílů mezi zájmeny jenž a jež je to nezbytné. 

1. pád: kdo, co?

2. pád: (bez) koho, čeho?

3. pád: (ke) komu, čemu?

4. pád: koho, co?

5. pádem oslovujeme, voláme

6. pád: (o) kom, čem?

7. pád: s kým, čím?

Kromě toho je nutno zavzpomínat také na tři rody – mužský, ženský a střední. Základním pravidlem, které pro psaní zájmen jenž a jež platí, je skutečnost, že modifikace zájmena JEŽ používáme v rodě ŽENSKÉM a STŘEDNÍM, zájmeno JENŽ pouze v rodě MUŽSKÉM (životný + neživotný). 

Více vám prozradí následující tabulky a příklady použití. Všimněte si, že v některých pádech uvádíme varianty s písmenem n na začátku slova namísto písmena j. Tyto tvary se používají po předložkách (viz příklady použití). 

jednotné číslo
pádrod mužský životnýrod mužský neživotný
1. pádjenžjenž
2. pádjehož/něhožjehož/něhož
3. pádjemuž/němužjemuž/němuž
4. pádjejž/nějž/jehožjejž/nějž
6. pádněmžněmž
7. pádjímž/nímžjímž/nímž

Příklady použití

 • 1. pád, rod mužský životný
 • 2. pád, rod mužský životný
  • Spisovatel, jehož prvotinu vám právě zasílám, má velké nadání.
 • 3. pád, rod mužský neživotný
  • Zámek, k němuž právě míříme, býval sídlem samotného krále.
 • 4. pád, rod mužský neživotný
 • 6. pád, rod mužský životný
  • Člověk, o němž vám teď budu vyprávět, mi v životě hodně pomohl.
 • 7. pád, rod mužský neživotný
  • Návrh, s nímž vás chci seznámit, vám pomůže s vaším podnikáním.
jednotné číslo
pádrod ženskýrod střední
1. pádježjež
2. pádjíž/nížjehož/něhož
3. pádjíž/nížjemuž/němuž
4. pádjiž/nižjež/něž
6. pádnížněmž
7. pádjížjímž/nímž

Příklady použití

 • 1. pád, rod ženský
  • Marketingová strategie, jež se nachází v přiloženém dokumentu, je plná nových podnětů ke zlepšení. 
 • 2. pád, rod střední
  • Heslo, bez něhož se dovnitř nedostanete, musíte vyluštit.
 • 3. pád, rod ženský
  • Paní Svobodová, k níž právě jedeme, je velmi milá a ochotná.
 • 4. pád, rod střední
  • Rozhodnutí, jež jste nám zaslali e-mailem, evidujeme v knize došlé pošty. 
 • 6. pád, rod ženský
 • 7. pád, rod střední
  • Rozhodnutí, jímž jste nás velmi překvapili, určitě nebylo snadné. 
množné číslo
pádrod mužský životnýrod mužský neživotný
1. pádjižjež
2. pádjichž/nichžjichž/nichž
3. pádjimž/nimžjimž/nimž
4. pádjež/něžjež/něž
6. pádnichžnichž
7. pádjimiž/nimižjimiž/nimiž

Příklady použití

 • 1. pád, rod mužský životný
  • Pánové, již za tím vším stojí, vás podrobně seznámí s jednotlivými kroky.
 • 2. pád, rod mužský neživotný
  • Uvedl i detaily, bez nichž bychom se klidně obešli.
 • 3. pád, rod mužský životný
 • 4. pád, rod mužský neživotný
  • Zasílám vám jednotlivé body, o něž se můžete při proslovu opřít.
 • 6. pád, rod mužský životný
  • S ostatními členy týmu, na nichž závisí termín dokončení, jsme to už probrali. 
 • 7. pád, rod mužský neživotný
  • Nedostatky, jimiž se tady zabýváme, napravte co nejdříve. 
množné číslo
pádrod ženskýrod střední
1. pádježjež
2. pádjichž/nichžjichž/nichž
3. pádjimž/nimžjimž/nimž
4. pádjež/něžjež/něž
6. pádnichžnichž
7. pádjimiž/nimižjimiž/nimiž

Příklady použití:

 • 1. pád, rod ženský
  • Autorky, jež zde dnes prezentují svá díla, si zaslouží náš obdiv. 
 • 2. pád, rod střední
  • Jablek, bez nichž štrůdl neuděláš, se letos urodilo málo. 
 • 3. pád, rod ženský
  • Až přijdou dívky, jimž máte pomáhat, dáme vám vědět.
 • 4. pád, rod střední
  • V zahradě roste spousta trní, o něž se můžeš poškrábat.
 • 6. pád, rod ženský
 • 7. pád, rod střední
  • Města, jimiž budeme projíždět, jsou spíše menší a klidnější.

Můžeme si to nějak ulehčit?

Pro druhý až sedmý pád jednotného čísla můžete využít tuto pomůcku: Tvary zájmen jenž, jež se skládají z vyskloňovaných tvarů zájmen on, ona, ono, ke kterým se přidá písmenko ž.

rod
pádová otázkamužský životnýmužský neživotnýženskýstřední
2. koho, čehojehojehojeho
3. komu, čemujemujemujemu
4. koho, cojeho, jejjeho, jejjije
6. kom, čemněmněmněm
7. kým, čímjímjímjím

Když si nebudete jisti, jaký tvar zájmen on, ona, ono použít, vezměte si na pomoc otázky čí, koho, komu apod. 

 • Kolega, jehož návrh vám předložím… Čí návrh? Jeho. (= jehož)
 • Zakázka, již jsme právě získali… Co jsme získali? Ji. (= již)
 • Člověk, jemuž patří naše výtky… Komu patří výtky? Jemu. (= jemuž)

Tvary 1. pádu si bohužel musíte zapamatovat.

 • Tvar jenž patří pouze k 1. pádu rodu mužského (životného i neživotného) v jednotném čísle.
 • Tvar již patří pouze k 1. pádu rodu mužského životného v množném čísle.
 • Ve všech ostatních případech se v 1. pádě píše jež.

Také nezapomeňte, že ve spojení s předložkou používáme tvary začínající na písmeno n.

 • Vysoká kvalita, jíž chceme dosáhnout, bude naší konkurenční výhodou. / Vysoká kvalita, do níž hodně investujeme, bude naší konkurenční výhodou.
 • Plán obsahu pro sociální sítě, jímž jste nás ohromili, začneme ihned dodržovat. / Plán obsahu pro sociální sítě, s nímž jste nás právě seznámili, začneme ihned dodržovat.

Otestujte si to v praxi

Ačkoli dnešní „lekce“ nebyla z nejlehčích, věříme, že díky tomuto článku najdete logický klíč, který je mnohem lepší než zbytečné biflování nazpaměť. 

Jestli si chcete zájmena jenž a jež ještě trochu procvičit, vyzkoušejte si v našem krátkém testu doplnit správné tvary:

Klient, právě dorazil, stojí o dlouhodobou spolupráci.
Seznamte se s kolegyní, chci úkol svěřit.
Hledáme téma, zajímá mnoho lidí.
Dokument, o jsme žádali, zatím nepřišel.

Výsledky si můžete zkontrolovat níže.

Jak na texty bez chyb

Stáhněte si Ultimátní příručku copywritingu určenou zadavatelům textů i samotným copywriterům. Vyhnete se častým copy prohřeškům i pravopisným chybám a zjistíte, jak a proč při psaní používat psychologii.

Správné výsledky testu: jenž, jíž, jež, nějž

Text byl aktualizován ke dni 29. 5. 2024. Původní článek vyšel 14. 3. 2014 a byl publikovaný Vendulou Vrablovou.

Sdílejte:

Katka ve Včelišti působí jako obsahový stratég a copywriter. Každou větu převrátí naruby a zase zpátky, než s ní je spokojená.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top