skip to Main Content

Chytáky českého jazyka: Vést vs. vézt?

Po minulém článku, který pojednával o rozdílu v psaní slov standardní a standartní, jsem se rozhodla zaměřit se na další podobnost, v rámci které Češi často chybují. Jde o ošemetná slůvka vést a vézt. Pokud si obě slova vyslovíte, budou vám znít s největší pravděpodobností dosti podobně. Jejich význam je však zcela odlišný. Kdy užijeme první variantu a kdy variantu druhou? To se dozvíte na následujících řádcích.

Vézt, dovézt, přivézt, zavézt

Sloveso vézt, ve kterém píšeme písmenko z, představuje situaci, kdy nějakou věc přemisťujeme z jednoho místa na místo druhé. Jedná se o změnu polohy nebo oblasti působení – zkrátka místa, na kterém daná věc, osoba apod. doposud setrvávala a již tam není. Jako pomůcka při rozhodování, zda napsat ve slově písmeno z nebo s, může posloužit pomocný tvar slovesa „vezeme“.

Příklady užití slovesa vézt:

Vézt náklad, zavézt na ples, dovézt zboží, přivézt poštu, odvézt odpadky, navézt kamení, vézt bratra na trénink, odvez babičku k doktorovi apod.

Pozor: rozkazovací způsob slovesa vézt je odvez, zavez, přivez!

Vést, převést, dovést, navést

U slovesa vést, ve kterém píšeme písmeno s, je význam poněkud rozšířenější a zahrnuje hned několik činností. Pro přehlednější interpretaci si vytvoříme několik skupin, v rámci kterých je nutno užít slůvko vést s písmenem s:

  • Pokud někoho vedeme (např. na vodítku)
  • Když dochází k situaci, kdy něco někam směřuje, vede (např. k našemu domu vede ulice Na Hradbách)
  • V případě, kdy jsme někoho překonali a získali lepší umístění (např. vést v rámci desetiboje, okresního přeboru)
  • Pokud někomu velíme nebo jej vedeme (např. vojáky do války)
  • Vykonáváme-li činnost pro někoho jiného (např. vedeme knihu zisků a ztrát)

Jednotlivá pravidla se pochopitelně nemusíte učit nazpaměť. Stačí si pouze uvědomit, že tvar s písmenem S užijeme všude tam, kde nejde o přemisťování věcí nějakým prostředkem.

Příklady užití slovesa vést:

Vést účetnictví, vést o deset bodů, vést psa na vodítku, vést vojáky do bitvy, vést dítě k pravdomluvnosti, vést život bohéma, vést účet v bance, přivést firmu ke krachu apod.

Pozor: rozkazovací způsob slovesa vést je odveď, zaveď, přiveď!

Shrnutí na závěr

Dnešní „lekce“ nebyla z těch nejtěžších, chcete-li si však osvojit pravidla pro psaní velkých písmen při oslovování nebo pochopit rozdíl mezi spojovníkem a pomlčkou, vaše mozkové závity jsou nyní v té správné kondici.

A na závěr pro vás mám jeden citát, který souvisí nejen s druhou skupinou výše zmíněných sloves, ale také tak trošku s celým týmem Včeliště.cz:

„Skutečný lídr nepotřebuje vést. Je spokojen s tím, že ukáže cestu.“
Henry Miller

Nejčastější chyby při psaní

Stáhněte si seznam nejčastějších chyb při psaní a vylepšete tak svůj copywriting.

Sdílejte:

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top