skip to Main Content

Chytáky českého jazyka: Vést vs. vézt?

Při vyslovení zní téměř stejně, jejich význam je však zcela odlišný. Jde o ošemetná slůvka vést a vézt, při jejichž psaní Češi často chybují. Kdy užijeme kterou variantu a který tvar je nesprávný? Řiďte se významem sdělení a rozhodně nepoužívejte tvar „véct“.

Vézt aneb Vezeme vám zásilku

Sloveso vézt, ve kterém píšeme písmenko z, představuje situaci, kdy nějakou věc nebo osobu přemisťujeme z jednoho místa na místo druhé. Jedná se o změnu polohy nebo oblasti působení – zkrátka místa, na kterém daná věc, osoba apod. doposud setrvávala. 

Jako pomůcka při rozhodování, zda napsat ve slově písmeno z nebo s, může posloužit odpověď na otázku: Co dělám? Vezu. A z toho vyplývá, že ono přemisťování je vždy za pomoci dopravního či jiného pohyblivého prostředku (např. zahradnické kolečko):

 • Vézt bratra na trénink (autem).
 • Vézt seno do stodoly (na kolečku).
 • Vézt nákup k pokladně (v nákupním vozíku).

Ve všech případech se můžete zeptat: Co dělám? A odpověď zní: Vezu

Příklady užití slovesa vézt

Stejná pravidla platí také u slov příbuzných slovesu vézt. Přidání předpony význam věty, respektive způsob přemístění nezmění:

 • zavézt na ples, 
 • dovézt zboží, 
 • přivézt poštu, 
 • odvézt odpadky, 
 • navézt kamení,
 • svézt stopaře.

K dispozici opět máte pomocné sloveso vezu: zavezu někoho na ples, odvezu odpadky, svezu stopaře. 

Rozkazovací způsob slovesa vézt končí vždy písmenem z, tedy zavez, dovez, přivez, odvez atd.

Vést aneb Vedeme vás správným směrem

U slovesa vést, ve kterém píšeme písmeno s, je význam poněkud rozšířenější a zahrnuje hned několik činností. Pro přehlednější interpretaci si vytvoříme několik skupin, v rámci kterých je nutno užít slůvko vést s písmenem s:

 • Pokud někoho vedeme, směrujeme:
  • doslova, např. na vodítku nebo za ruku,
  • obrazně; něco ho učíme, „velíme“. 
 • Když dochází k situaci, kdy něco někam směřuje, vede.
 • V případě, kdy jsme někoho překonali a získali lepší umístění.
 • Máme-li něco na starosti, něco vykonáváme.

Jednotlivá pravidla se pochopitelně nemusíte učit nazpaměť. Stačí si pouze uvědomit, že tvar s písmenem s užijeme všude tam, kde nejde o přemisťování věcí nějakým prostředkem.

 • Na veřejnosti musíš psa vést na vodítku.
 • Chtěl bych vést tenhle tým.
 • Je správné vést děti k pravdomluvnosti.
 • Ta cesta by měla vést k rybníku.
 • V prvním poločase bychom chtěli vést alespoň o jeden gól.
 • Jste povinni vést knihu úrazů. 

Příklady užití slovesa vést

I tady platí, že slova příbuzná dodržují stejný pravopis, tedy s písmenem s:

 • dovést do finále, 
 • zavést na scestí,
 • přivést ke krachu,
 • odvést do školky.

A i tady máte k dispozici pomocné sloveso, a to vedu: zavedu někoho do správné místnosti, odvedu dobrou práci, dovedu nás k vítězství. 

Rozkazovací způsob slovesa vézt končí vždy písmenem ď, tedy zaveď, doveď, přiveď, odveď atd.

Kde chybujeme nejčastěji

Když si neuvědomujeme kontext. Dítě do školky můžete odvézt (autem) i odvést (pěšky). Někoho můžete svést na scestí i svézt na rozcestí. Studenta můžete k maturitě dovést (jako učitel) i dovézt (jako rodič autem).

Když zaměníme písemný a mluvený projev. Obě slovesa (vést i vézt) velmi často vyslovujeme jako „véct“, což se všeobecně toleruje. Tento tvar však není správný a do psaných textů zkrátka nepatří.

Pojďme si to zopakovat

Doplňte správné písmeno:

Půjčil jsem mu auto, aby mohl babičku na nádraží.
Jak můžeš takový život?
V jaké bance mám účet?
Tenhle kamion nemůže tak těžký náklad.

Výsledky si můžete zkontrolovat pod článkem, najdete tam správná slovesa.

Pište správně a čtivě

Dnešní „lekce“ nebyla z těch nejtěžších. Chcete-li si procvičit mozkové závity více, zkuste si osvojit pravidla pro psaní velkých písmen při oslovování. A pro čtivé texty si stáhněte příručku copywritingu.

Staňte se copy mistrem 

Naše příručka vám poradí, jak získat první zkušenosti, se kterými prohřešky se dennodenně setkáváme nebo proč je při psaní důležitá psychologie. 

Výsledky testu: odvézt, vést, vést, vézt

Článek byl aktualizován ke dni 2. 5. 2024. Původní článek vyšel 7. 2. 2014 a byl publikovaný Vendulou Vrablovou.

Sdílejte:

Katka ve Včelišti působí jako obsahový stratég a copywriter. Každou větu převrátí naruby a zase zpátky, než s ní je spokojená.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top