skip to Main Content

Základní pravidla pro psaní čárek ve větě jednoduché – znáte je?

Po mé kratší odmlce, která byla zapříčiněna pilnou přípravou na státní závěrečné zkoušky, vás opět zdravím. Dnes se společně zkusíme prokousat problematikou, která nás provází již od základní školy. Stejně jako celá řada jiných gramatických jevů i správné psaní čárek může být pro někoho pomyslnou „španělskou vesnicí“. Pojďme se proto podívat na základní pravidla, která lze uplatnit ve větách jednoduchých.

Několikanásobný větný člen

A pro začátek začneme tím nejjednodušším a ve své podstatě také nejlogičtějším. V případě, že není několikanásobný větný člen spojen spojkami a, i, ani, nebo (pozor u těchto spojek občas mohou nastat výjimky), oddělujeme je vždy čárkou. Na toto jednoduché pravidlo si určitě pamatujete ze školy, proto by vám jeho aplikace neměla dělat sebemenší problémy.

Příklad: Byli jsme na dovolené s Andreou, Pavlem, Lenkou a Katkou.

Dvojice souvztažných spojovacích výrazů

Dalším jevem jsou spojovací výrazy, mezi nimiž je taktéž vhodné, ba dokonce nutné psát čárku. Jedná se zejména o spojovací výrazy jak – tak, nejen – ale i, i – i, jednak – jednak, buď – nebo apod.

Příklad: Vše nezbytně nutné zařídí buď naše asistentka, nebo jiný z pracovníků společnosti.

Na tomto příkladu je krásně vidět výjimka, kterou jsme zmínili u několikanásobného větného členu o pár řádků výše.

Větné členy v poměru stupňovacím, vylučovacím nebo důsledkovém

Pokud použijeme některý z těchto poměrů (popř. odporovací – záleží na konkrétním znění věty), spojovací výrazy musíme oddělit čárkou.

Příklady:

Nemáme dost počítačů, ba ani kancelářských židlí.

Lhal sám sobě, a tudíž i svým nejbližším.

Byl to poměrně velký rodinný dům, nikoli však útulně vybavený.

Volně připojené výrazy nebo výrazy do věty vložené

Pod tímto si můžeme představit například přívlastek volný, který je vhodné oddělit ve větě jednoduché čárkou. Dále se potom může jednat o přístavky, vsuvky, oslovení, citoslovce nebo samostatné větné členy či částice. Pro názornější pochopení jednotlivých kategorií je vhodné uvést příklady.

Příklady:

Starý automobil, sloužící několik let, trpce oplakal (přívlastek).

Jaromír Jágr, výborný český hokejista, plánuje odchod do důchodu (přístavek).

Našli ho, tuším, před čtrnácti dny (vsuvka).

Martine, odnes ten oběd babičce (oslovení).

Au, ta spodní byla moje (citoslovce)!

Lenka, ta už bohužel nepřijede (samostatný větný člen).

Ale že se mi to povedlo, což (částice)?

Spojovací výrazy jakož, i/rovněž, i

Čárku je vhodné psát také u těchto výrazů, které však v každodenní písemné konverzaci využíváme velmi zřídka.

Příklad: Slevu mohou uplatnit studenti, jakož i osoby zdravotně znevýhodněné nebo senioři.

Výrazy s oslabenou větnou platností

Nevíte, co si pod těmito výrazy představit? Jedná se zejména o slůvka prosím, mimochodem, bohužel, naštěstí, naneštěstí, samozřejmě nebo upřímně řečeno. Pokud uvidíte tato slova oddělená čárkou nebo psaná bez čárky, mějte na paměti, že se jedná se o gramaticky správný jev v obou případech.

Příklady:

Zašlete nám, prosím, kontakt na vašeho advokáta

stejně jako

Zašlete nám prosím kontakt na vašeho advokáta.

Mimochodem, přišla jsi opravdu velmi pozdě.

stejně jako

Mimochodem přišla jsi opravdu velmi pozdě.

Shrnutí závěrem a přátelské doporučení

Samozřejmě, že případů, kdy je vhodné psát článku u vět jednoduchých, je o mnoho víc, než kolik je uvedeno v tomto článku. V drtivé většině je však nutno pochopit samotný význam dané věty, případně její větné okolí. Pokud by vás zajímaly další kategorie výrazů, které oddělujeme čárkou, pak důkladně prozkoumejte internetovou příručku Ústavu pro jazyk český, akademie věd ČR, v rámci které objevíte i několik záludností, které však mohou vaše stylistické a gramatické schopnosti povznést na královskou úroveň. Pokud si s nějakou větou nebudete vědět rady a na žádnou poučku nebo kategorii zmíněnou v tomto článku si nevzpomenete, vsaďte na zdravý selský rozum, kterým v mnohých případech nic nezkazíte.

P.S.: Ti z vás, kteří chtějí otestovat nabyté znalosti, mohou vyplnit test pro žáky 9. třídy, který je uveden na tomto odkazu.

A jeden příznačný citát závěrem:

„Chce-li žena udělat za věcí tečku, je z toho nakonec přece jen zase čárka.“
Marcel Pagnol – francouzský spisovatel a dramaturg

Nejčastější chyby při psaní

Stáhněte si seznam nejčastějších chyb při psaní a vylepšete tak svůj copywriting.

Sdílejte:

2 komentářů k zobrazení

  1. Dobrý den,

    mám dotaz, je správně: Horký čaj a my Vám v sychravém počasí rozzáříme nejen stůl v podobě prostírání, ale i Vaší mysl. nebo Horký čaj a my, Vám v sychravém počasí rozzáříme nejen stůl v podobě prostírání, ale i Vaší mysl.

    Děkuji

    1. Dobrý den, děkujeme za váš dotaz. Správná verze vaší věty by měla vypadat takto: „Horký čaj a my Vám v sychravém počasí rozzáříme nejen stůl v podobě prostírání, ale i Vaši mysl.“ Horký čaj a my je několikanásobný podmět, není důvod za něj psát čárku. U slova Vaši je pak nutné psát i, jedná se o čtvrtý pád. Nicméně celá věta by měla být dle mého názoru přeformulována, abychom se vyhnuli krkolomnému začátku větu a významové nejednoznačnosti ve spojení stůl v podobě prostírání. Pokud byste si přál pomoci s tvorbou textů, můžete využít jednorázové služby naší CopyVčelky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back To Top