skip to Main Content

Autoresponder

Jedná se o pojem z oblasti e-mail marketingu. V širším významu jde o utilitu (pomocný program), která umí odesílat automatické odpovědi na přijaté e-maily (například v nepřítomnosti uživatele).

V internetovém marketingu jsou autorespondery používány jako marketingový kanál. Jedná se o e-maily, které jsou automaticky rozesílány příjemcům z databáze. Většinou se tak děje na základě nějaké akce. Ta může být provedena na webu – například objednávka v e-shopu a následný e-mail s potvrzením objednávky, nebo přímo v jiném e-mailu – například kliknutí na tlačítko, odkaz nebo otevření jiného e-mailu.

Pro nastavení pravidel a rozesílání autoresponderů využívá většina marketérů online nástroje, k tomu určené. U nás patří mezi nejoblíbenější MailChimp, GetResponse nebo český SmartEmailing.

Back To Top