skip to Main Content

Lead

Jedná se o kontakt na zákazníka, který prokazatelně projeví zájem o určité zboží nebo službu. Pojem souvisí s Lead Generation marketingem, kde hlavním úkolem je získávat právě takové zaujaté kontakty a s nimi dále pracovat v rámci nákupního cyklu.

V online marketingu jsou leady základem úspěchu, některé firmy jsou ochotné za lead i dobře zaplatit (např. v rámci affiliate marketingu). S leady pracují marketéři v inbound marketingu, kdy zisk kontaktu na zákazníka (zatím potenciálního) je druhou fází nákupního cyklu a současně počátek vzájemné komunikace.

Back To Top