skip to Main Content

Persona

Persona je typický představitel cílové skupiny. Toho si můžeme představit jako konkrétního člověka, pro kterého vytvoříme ucelený podrobný profil ‑ personu, podle níž chystáme marketingová sdělení.

Persona je většinou fiktivní osoba, může se však jednat i o profil konkrétního zákazníka, který je v daném segmentu dostatečně reprezentativní. I když je persona většinou nereálná, její profil a údaje v něm uvedené vždy vychází z reálných dat ‑ z průzkumu trhu, vlastních zkušeností, databáze zákazníků apod.

Dříve se v marketingu hojně pracovalo s celými cílovými skupinami (např. rozvedené ženy, 40 – 55 let), v současnosti se však mnoho marketérů přiklání spíše k personám. Proč?

Persona je konkrétní, snáze si tak představíte, pro koho píšete článek nebo inzerát. Lépe odhadnete potřeby lidí, kterým chcete prodávat.

Již samotná tvorba persony vás donutí se zamyslet nejenom nad cílovou skupinou zákazníků, ale nad konkrétními lidmi, ze kterých se tato skupina skládá. Vaše sdělení pak bude osobnější a snáze se vám budou hledat problémy, které vaši zákazníci řeší a se kterými jim pochopitelně umíte pomoci.

Pokud vás zajímá, jak konkrétně taková persona může vypadat a jak si vytvořit vlastní persony pro své podnikání, napsali jsme o tom v tomto článku.

Back To Top