skip to Main Content

ROI

Jedná se o zkratku anglického výrazu Return on Investment, do češtiny se překládá jako návratnost investice. ROI je nejčastěji udávána v procentech a vyjadřuje poměr zisku a investované částky, vzorec pak vypadá takto:

ROI = zisk/náklady×100 %

Návratnost investic je základní ukazatel, který by měl každý podnikatel sledovat. Výhodou podnikání online je, že všechny náklady i výnosy se dají snadno měřit. Pomocí jednoduchého kupeckého počtu snadno zjistíte, zda vaše kampaň byla zisková nebo ztrátová. Sledováním tohoto ukazatele i u menších dílčích aktivit firmy a jejich zaznamenáváním tak časem získáte ucelený přehled, který můžete využít pro další plánování marketingových aktivit.

Back To Top