skip to Main Content

Správa stránky na Facebooku – víte, jak ji vyhodnotit?

Kdo dnes není na Facebooku, jako by neexistoval. A v poslední době to platí i o firmách. Počet firemních stránek stále narůstá, manažeři sociálních médií pověření správou stránek si slibují vybudování komunity a zvýšení obratu společnosti. Po promyšlení strategie, vybudování obsahu na stránce a uplynutí nějakého času přijde chvíle, která se bude (respektive by se měla) periodicky opakovat – chvíle vyhodnocování správy stránky.

Co byste měli udělat dřív, než začnete

Do žádné činnosti, kterou chcete dělat, se pravděpodobně nepustíte, aniž byste si stanovili cíle, kterých byste chtěli dosáhnout. Stanovte si tedy konkrétní mety, které chcete pokořit. Metriky, které můžete pro měření své úspěšnosti použít, si popíšeme vzápětí. Zjištěná data si můžete například každý měsíc vložit do tabulky, abyste je mohli snáz porovnávat a vidět posuny, k nimž za stanovené období došlo.

Na tomto místě si můžete zdarma stáhnout vzor tabulky, do které si můžete přehledně zaznamenávat metriky, jež o úspěších či propadech vaší stránky budou vypovídat – celkový počet To se mi líbí, počet Už se mi to nelíbí, průměrný celkový dosah, průměrný počet To se mi líbí, komentářů a sdílení za aktuální období.

Cíle, které si stanovíte, se dají jednoduše měřit i v Google Analytics. Může jít například o prodeje nebo o vyplněné formuláře s poptávkou o vaše služby. Tyto informace najdeme vždy v záložce Akvizice –> Sociální sítě.

sociální sítě

V Google Analytics je pro naše účely vhodné sledovat počet konverzí s přispěním sociálních sítí a počet konverzí, kde byla poslední interakce se sociálními sítěmi. Konverze zde uvádějí, jaký vliv má vaše počínání na sociálních sítích na vaši firmu, kolik potenciálních zákazníků přišlo na váš web právě z profilu na sociální síti. Na spodní části stránky je k vidění údaj, ke kolika konverzím došlo, jakou roli v tom sehrála konkrétní sociální síť a jaká je peněžní hodnota konverzí.

konverze

Facebook to spočítá za vás

A teď už k samotnému Facebooku. Abyste byli v obraze a věděli, kolik fanoušků vám za poslední dny přibylo, kolik z nich tvoří konkrétní demografické skupiny nebo zda ocení víc obrázek či video, nemusíte fungovat jako hlídací pes, který stránku nespustí z očí a jakýkoli „pohyb“ na ní si zaznamená na papír. Facebook totiž disponuje funkcí Insights neboli Přehledy – to podstatné, co k vyhodnocení správy stránky potřebujeme, vždy najdeme právě zde.

facebook přehledy

Po rozkliknutí kategorie Přehledy vidíme 6 podkategorií – Přehled, To se mi líbí, Dosah, Návštěvy, Příspěvky a Osoby.

 

Máte správně vyplněné Meta účty?

Stáhněte si zdarma checklist správného nastavení Meta účtů pro Facebook, Instagram a Meta Business Manager.

Přehled

V podkategorii Přehled najdeme 3 důležité informace:

dosah příspěvků facebook

  • Označení stránky To se mi líbí – odsud můžeme získat informace o celkovém počtu našich fanoušků a údaj v procentech o tom, jak si stránka vedla za minulý týden (zda došlo k poklesu nebo nárůstu počtu fanoušků a v jakém poměru v porovnání s minulým obdobím).
  • Dosah příspěvků – tento údaj hovoří o tom, kolik osob na Facebooku příspěvky na naší stránce oslovily. Opět je zde i srovnání s minulým týdnem.
  • Zaujetí – zobrazuje počet aktivních uživatelů za minulý týden, počet komentářů, To se mi líbí, sdílení a kliknutí na příspěvky.

facebook

To se mi líbí

to se mi líbí facebook

V podkategorii To se mi líbí zjišťujeme, kolik fanoušků stránka má, v grafu můžeme zjistit, kdy jich kolik přibylo. Po zaškrtnutí možnosti Celkový počet označení stránky jako To se mi líbí zjistíme průměrný počet fanoušků za toto a za uplynulé období. Období, které chceme analyzovat, je třeba nahoře na stránce nastavit. Zkoumat můžeme týden, měsíc nebo čtvrtletí, ale lze také libovolně nastavit jiný interval. Porovnávané uplynulé období bude vždy stejně dlouhé.

lajky facebook

Konečný počet To se mi líbí zase nabízí údaje o tom, kdy na vaší stránce přibyli fanoušci a kdy naopak stránku označili jako Už se mi to nelíbí a fanoušky přestali být. Zjistit můžeme i počty „lajků“, které na stránce přibyly organicky (tedy přirozeně, reakcí lidí) a placenou formou (díky placené propagaci).

like facebook

Dosah

V této podkategorii na kartě Dosah najdeme údaje o tom, kolik lidí bylo našimi příspěvky osloveno a jak – zda organickou nebo placenou formou.

reklama facebook

Na kartě To se mi líbí, komentáře a sdílení se zobrazuje veškerá aktivita, která ve zvoleném období na stránce proběhla. Z těchto údajů lze vyčíst, jaké typy příspěvků jsou populární a co fanoušky opravdu přiměje k reakci na příspěvek.

facebook příspěvky

Pro každý typ reakce si lze vpravo na kartě rozkliknout zobrazení zvlášť – v tabulce, do níž jste si možná rozhodli údaje zaznamenávat, to jistě oceníte.

Karta Skrytí, nahlášení spamu a zrušení označení To se mi líbí ukazuje, kolik osob vaši stránku skrylo, aby se jim příspěvky nezobrazovaly, zda někdo nahlásil vaše příspěvky jako spam nebo počet zrušení označení To se mi líbí. Podle data je někdy možné vyčíst, jaký příspěvek tuto reakci vyvolal.

Na kartě Celkový dosah můžeme vidět počet lidí, kterým byla zobrazena a nabídnuta jakákoli aktivita stránky. Počítají se sem příspěvky, příspěvky fanoušků na stránce, reklamy stránky, zmínka o stránce apod.

celkový dosah facebook

Pokud si budete údaje zapisovat do tabulky, průměr zjistíte jednoduše kliknutím vpravo na kartě Celkový dosah na dosah organický či placený.

20

Řekli jsme si, že je přínosné sbírat data a vyhodnocovat stránku pravidelně, například 1x měsíčně. Právě v podkategorii Dosah lze nastavit délku období, které chceme analyzovat, a to v Timeframe v horní části stránky. Období se dá nastavit dvojím způsobem – pomocí táhel na samotné časové ose, případně lze dvě rozhodná data nastavit prostřednictvím kalendářů, k nimž se dostaneme kliknutím na jejich ikony v pravé části Timeframe.

Návštěvy

Karta Zobrazení stránky a karet v podkategorii Návštěvy hovoří o tom, v jaký den navštívilo vaši stránku kolik fanoušků a o jakou kartu na stránce se zajímali – zda o Timeline, Informace, Fotografie, o kartu To se mi líbí nebo kartu Videa. V pravém sloupci můžete opět zaškrtnout požadovaný údaj – pokud chcete vidět a zhodnotit například jen návštěvy na Timeline a porovnat toto období s tím uplynulým, stejně dlouhým, zaškrtněte jednoduše Timeline a čísla máte před sebou.

metriky facebook

facebook statistiky

Karta Externí odkazy zase poukazuje na to, odkud se na vaši stránku na Facebooku lidé z internetu dostávají, samotný Facebook se přitom nepočítá. Často jsou to webové stránky vaší firmy nebo výsledky vyhledávání v internetových vyhledávačích.

externí odkazy facebook

Příspěvky

V podkategorii Příspěvky najdeme hodně užitečnou kartu – kartu, která prozrazuje, v jaký den a čas jsou fanoušci nejčastěji online (např. ve středu ve dvě hodiny odpoledne) a kolik jich kdy za poslední týden bylo.

facebook

Na vedlejší záložce označené jako Typy příspěvků zase vidíme, jaký typ obsahu naše fanoušky nejvíce zajímá – v našem případě jde o fotografie, odkazy a samotné stavy.

O něco níže se nachází výčet všech příspěvků, které jsme na stránce publikovali, a to včetně určení typu příspěvku, zacílení, dosahu a míry zaujetí. Míra zaujetí je ukazatel toho, jakou odezvu měly konkrétní příspěvky. Poukazuje nejen na to, kdo označil příspěvek „lajkem“ nebo ho okomentoval přímo na stránce, ale bere v potaz i udělení To se mi líbí nebo komentáře na profilu osoby, která příspěvek sdílí apod.

míra zaujetí facebook

Osoby

fanoušci stránky facebook

Hodně zajímavá fakta se dozvíte právě v podkategorii Osoby, speciálně na záložce Vaši fanoušci. Zde si můžete udělat představu o tom, kdo vaši stránku sleduje, a díky tomu můžete efektivně zaměřit příspěvky. Zároveň Facebook nabízí i srovnání s procentními údaji o uživatelích spadajících do jednotlivých skupin, kteří Facebook používají. Na obrázku například vidíme, že fanoušky stránky, na které vše v tomto článku demonstrujeme, tvoří z 57 % muži a celkový počet uživatelů Facebooku muži tvoří z 54 % apod. Dalším důležitým údajem je věk fanoušků – podle něj můžeme volit tón komunikace.

O něco níže se dozvíte i to, odkud vaši fanoušci jsou – z jaké země, z jakého kraje. Facebook poskytuje také informaci o tom, v jakém jazyce kolik fanoušků vaši stránku sleduje.

fans facebook

To samé, co na záložce Vaši fanoušci, můžete sledovat i na záložkách Oslovení uživateléAktivní uživatelé – zde zjistíte, kolik uživatelů bylo aktivních, do jaké věkové kategorie spadají a zda šlo o muže či ženy.

Užitečný nástroj, který vám usnadní život

Facebook Insight neboli česky Přehledy jsou užitečným nástrojem, který ocení každý, kdo pro radost či jako součást marketingové komunikace vede správu facebookové stránky. Snadno díky Přehledům zjistíme, co se našim fanouškům líbí a co je zajímá, s čím je můžeme efektivněji oslovit a naopak čím je spolehlivě odradíme, kdy jsou naši fanoušci nejvíce online.

Díky Přehledům snadno získáme představu o tom, jaký je na stránce, kterou spravujeme, pohyb, co se na ní děje, i když ji zrovna nesledujeme. Kromě sledování toho, jak fanoušci přibývají a které příspěvky to asi mohou způsobovat, je vhodné se zaměřit i na to, co se jim nelíbí natolik, že označují stránku jako Už se mi to nelíbí, dále ji nesledují a nereagují na příspěvky.

Abyste měli všechny důležité informace o činnosti uživatelů Facebooku na vaší stránce na jednom místě a mohli jste je snadno porovnávat, stáhněte si vzorovou tabulku, kterou jsme pro vás za tímto účelem vytvořili. Přesvědčte se tak sami o tom, že mít všechna důležitá čísla vedle sebe je základem úspěchu a možnosti vytvářet další efektivní kroky v rámci strategie marketingu na sociálních sítích.

Aby byly odezvy vaší práce na sociálních sítí kompletní, nezapomeňte na laiky opomíjený nástroj Google Analytics, díky němuž můžete zjistit ještě mnohem více, přičemž tou nejdůležitější informací jsou, jak jsme si již řekli, počty konverzí, tedy návštěv vašeho webu přímo ze stránky, kterou na sociální síti spravujete.

Usnadněte si práci, když je to možné. Sledujte odezvu své činnost pravidelně v Přehledech a Google Analytics, mějte všechna čísla na jednom místě a reagujte na signály, které k vám vysílají vaši fanoušci! To oni jsou hybnou silou vašeho marketingu!

 

 

Tabulka pro záznam důležitých metrik

Stáhněte si tabulku, která vám pomůže s měřením výsledků na sociálních sítích

Sdílejte:

Copywriterka a správkyně sociálních sítí Včeliště.cz, absolventka dvou oborů Technické univerzity v Liberci, básnířka. Vášnivá lyžařka, milovnice psů a času stráveného za volantem i za klávesnicí.

Back To Top