skip to Main Content

Archetyp značky

Archetyp značky v marketingovém pojetí představuje typ postavy, která reprezentuje určitou sadu charakteristických hodnot, s nimiž se zákazník dokáže ztotožnit. Podle Margaret Mark a Carol S. Pearson existuje 12 archetypů: tvůrce, pečovatel, vládce, klaun, jeden z nás, milenec, hrdina, psanec, kouzelník, neviňátko, objevitel a mudrc.

Archetypy se používají k posílení brandingu a komunikaci značky tak, aby rezonovaly s hlubšími emocionálními a psychologickými potřebami cílového publika. Tento přístup umožňuje značkám vytvářet silnější, osobnější a emocionálnější spojení se svými zákazníky, což vede k lepšímu zapamatování značky, loajalitě a nakonec i k obchodnímu úspěchu.

Back To Top