skip to Main Content

Cloaking

Je zakázaná technika týkající se optimalizace pro vyhledávače. Jak funguje: Vyhledávače hodnotí jednotlivé stránky podle kvality a na tomto základě je pak zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Cloaking je technika, kterou podstrčíme vyhledávači stránku šitou na míru pro jeho algoritmy, který ji…

Číst více

Banner (marketingový slovník)

Jedná se o druh reklamy, zobrazované prostřednictvím internetového prohlížeče. Výraz pochází z angličtiny a do češtiny je přejatý, volně by se dal přeložit jako reklamní proužek. Původní statické bannery jsou v současnosti nahrazovány bannery, které dokáží díky pokročilejším technologiím reagovat na akci…

Číst více

Display reklamní kampaň

Jedná se o druh online marketingové kampaně, kdy je reklama uživateli zobrazována prostřednictvím webového prohlížeče. Do češtiny by se dal výraz volně přeložit jako zobrazovaná reklama. Display reklamy mohou být realizovány v různých podobách, běžně obsahují prvky, jako jsou texty, obrázky,…

Číst více

Gamifikace (marketingový slovník)

V oblasti marketingu se jedná o proces využívající herních prvků, principů a designů ke zvýšení zájmu publika, klientely nebo zákazníků. Gamifikace přenáší zábavnou složku hry do běžných činností a úkonů, výrazně zvyšuje motivaci k dané činnosti. Pojem pochází z angličtiny (gamification), v češtině je běžně…

Číst více

Up-selling (marketingový slovník)

Jedná se o techniku zvyšování prodeje, kdy prodejce nabídne zákazníkovi produkt nebo službu vyšší cenové kategorie. Cílem je mít vyšší zisk z prodeje, ovšem s ohledem na potřeby a přání zákazníka. Pojem pochází z angličtiny a v češtině je běžně užíván v původním znění. Běžně…

Číst více

Cross-selling (marketingový slovník)

Jedná se o techniku zvyšování prodeje a spočívá v prodeji souvisejícího zboží nebo služeb zákazníkům, kteří zakoupili nějaký produkt nebo službu. Výraz pochází z angličtiny a v našem prostředí se používá ve své původní podobě, v doslovném překladu cross-selling znamená křížový prodej. Příklady: Zákazníkovi,…

Číst více
Back To Top