skip to Main Content

Brand a brandingová strategie

Brand (značka) reprezentuje identitu konkrétní firmy nebo produktu. Nejedná se pouze o vizuální identitu. Brand v sobě zahrnuje celkový dojem, který lidé o produktu, službě či firmě mají. Ten je vytvářen prostřednictvím různých interakcí zákazníků se značkou včetně produktové kvality,…

Číst více

Strategie řízení značky

Pod strategickým řízením značky si můžeme představit plánovaný a systematický přístup, který vede k budování, udržování, posilování a ochraně značky. Cílem je vytvořit trvalou hodnotu pro zákazníky i samotnou organizaci.  Tato strategie v sobě skrývá: definování základních hodnot značky, pozici…

Číst více

Archetyp značky mudrc

Archetyp mudrce ztělesňuje touhu po poznání, pravdě a osvícení. Stejně jako National Geographic a The New York Times. Preferují jasnost a hluboké pochopení. Nestrpí nejistotu ani lži. Zákazníci, kteří rezonují s archetypem mudrce, chtějí růst. Získávat nové informace a prohlubovat…

Číst více

Archetyp značky objevitel

Touha po svobodě, dobrodružství a chuť objevovat neznámé jsou prvky, které archetyp objevitele zcela vystihují. Mezi typické představitele patří Jeep, GoPro a Amazon. V komunikaci se odlišují jako značky, které překonávají hranice běžného života.  Zákazníky jsou lidé, kteří touží po…

Číst více

Archetyp značky neviňátko

Značky, které s archetypem neviňátka souzní, nabízejí produkty a zážitky, jež zákazníkům umožňují cítit se svobodně a autenticky. Zdůrazňují hodnoty jako je čistota, přirozenost a jednoduchost. Stejně jako Dove nebo Haribo.  Potenciální zákazníci hledají produkty, které podporují jejich touhu po…

Číst více

Archetyp značky kouzelník

Archetyp kouzelníka je spojen s představou transformace, magie a realizace zdánlivě nemožných snů a vizí. Zákazníci, kteří tyto značky vyhledávají, oceňují inovace, kreativitu a schopnost značek transformovat běžnou realitu v něco mimořádného. Zařadit zde můžeme Pixar, Red Bull a Xbox.…

Číst více
Back To Top