skip to Main Content

Lead

Jedná se o kontakt na zákazníka, který prokazatelně projeví zájem o určité zboží nebo službu. Pojem souvisí s Lead Generation marketingem, kde hlavním úkolem je získávat právě takové zaujaté kontakty a s nimi dále pracovat v rámci nákupního cyklu. V online marketingu jsou leady…

Číst více

Autoresponder

Jedná se o pojem z oblasti e-mail marketingu. V širším významu jde o utilitu (pomocný program), která umí odesílat automatické odpovědi na přijaté e-maily (například v nepřítomnosti uživatele). V internetovém marketingu jsou autorespondery používány jako marketingový kanál. Jedná se o e-maily, které jsou automaticky…

Číst více

Persona

Persona je typický představitel cílové skupiny. Toho si můžeme představit jako konkrétního člověka, pro kterého vytvoříme ucelený podrobný profil ‑ personu, podle níž chystáme marketingová sdělení. Persona je většinou fiktivní osoba, může se však jednat i o profil konkrétního zákazníka, který je…

Číst více

ROI

Jedná se o zkratku anglického výrazu Return on Investment, do češtiny se překládá jako návratnost investice. ROI je nejčastěji udávána v procentech a vyjadřuje poměr zisku a investované částky, vzorec pak vypadá takto: ROI = zisk/náklady×100 % Návratnost investic je základní…

Číst více

Inbound marketing

Jedná se o takové marketingové aktivity, které mají za cíl navázat různými prostředky vztah s potenciálním zákazníkem a nakonec z něj udělat spokojeného zákazníka. K tomuto účelu je nejčastěji využíván obsahový marketing a aktivity, které do tohoto odvětví spadají (newslettery, blogy, videa, sociální…

Číst více

Cloaking

Je zakázaná technika týkající se optimalizace pro vyhledávače. Jak funguje: Vyhledávače hodnotí jednotlivé stránky podle kvality a na tomto základě je pak zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Cloaking je technika, kterou podstrčíme vyhledávači stránku šitou na míru pro jeho algoritmy, který ji…

Číst více
Back To Top