skip to Main Content

Nákupní cyklus (marketingový slovník)

Zásadní framework „See-Think-Do-Care“ uveřejnil světově uznávaný odborník na online marketing Avinash Kaushik na svém blogu v roce 2013. Do povědomí odborné veřejnosti se tento model, který popisuje nákupní cyklus zákazníků, vepsal až o rok později. To jej Kaushik přednesl na Marketing…

Přečíst celé heslo

Lead (marketingový slovník)

Jedná se o kontakt na zákazníka, který prokazatelně projeví zájem o určité zboží nebo službu. Pojem souvisí s Lead Generation marketingem, kde hlavním úkolem je získávat právě takové zaujaté kontakty a s nimi dále pracovat v rámci nákupního cyklu. V online marketingu jsou leady…

Přečíst celé heslo

Autoresponder (marketingový slovník)

Jedná se o pojem z oblasti e-mail marketingu. V širším významu jde o utilitu (pomocný program), která umí odesílat automatické odpovědi na přijaté e-maily (například v nepřítomnosti uživatele). V internetovém marketingu jsou autorespondery používány jako marketingový kanál. Jedná se o e-maily, které jsou automaticky…

Přečíst celé heslo

Persona (marketingový slovník)

Persona je typický představitel cílové skupiny. Toho si můžeme představit jako konkrétního člověka, pro kterého vytvoříme ucelený podrobný profil ‑ personu, podle níž chystáme marketingová sdělení. Persona je většinou fiktivní osoba, může se však jednat i o profil konkrétního zákazníka, který je…

Přečíst celé heslo

ROI (marketingový slovník)

Jedná se o zkratku anglického výrazu Return on Investment, do češtiny se překládá jako návratnost investice. ROI je nejčastěji udávána v procentech a vyjadřuje poměr zisku a investované částky, vzorec pak vypadá takto: ROI = zisk/náklady×100 % Návratnost investic je základní…

Přečíst celé heslo

Inbound marketing (marketingový slovník)

Jedná se o takové marketingové aktivity, které mají za cíl navázat různými prostředky vztah s potenciálním zákazníkem a nakonec z něj udělat spokojeného zákazníka. K tomuto účelu je nejčastěji využíván obsahový marketing a aktivity, které do tohoto odvětví spadají (newslettery, blogy, videa, sociální…

Přečíst celé heslo
Back To Top

Na těchto stránkách užíváme cookies. Proti jejich sběru na základě oprávněného zájmu se můžete odvolat na info@vceliste.cz, nebo budeme rádi, když nám jejich užívání odsouhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close