skip to Main Content

Slogan, claim

Slogan (někdy označovaný jako claim) je krátká fráze používaná v marketingové a reklamní komunikaci. Má za úkol snadno a rychle komunikovat hlavní poselství nebo hodnoty značky, a tím podpořit její identitu a posílit její pozici na trhu. Dobrý slogan by…

Číst více

Uživatelská zkušenost, UX, User Experience

Uživatelská zkušenost je termín, který se vztahuje k celkovým pocitům a reakcím uživatele při interakci s produktem, systémem nebo službou. Zahrnuje všechny aspekty uživatelského rozhraní, designu, usability (použitelnosti), vnímání hodnoty a efektivity. UX je klíčový pro návrh webových stránek, aplikací,…

Číst více

Tonalita, tón komunikace, tonalita značky

Tonalina neboli způsob, jakým značka komunikuje, je v současném konkurenčním prostředí jednou z možností, jak se odlišit od konkurence. Měla by odrážet základní hodnoty značky a být přizpůsobena jejímu cílovému publiku.  Tonalita značky může být: Formální nebo neformální: Formální tonalita…

Číst více

Rebranding

Pod pojmem rebranding se skrývá proces změny značky. Zahrnuje aktualizaci jména, loga, kompletní vizuální identity, marketingové strategie a dalších prvků, které jsou se značkou spojeny. Cílem rebrandingu je obnovit a oživit image značky, aby lépe odpovídala jejím současným hodnotám, cílům…

Číst více

Logo

Logo by v současné době mělo být nepsanou povinností nejen organizací, ale i jednotlivců. Jedná se o klíčový prvek vizuální identity, který hraje zásadní roli i v brandingové strategii. Symbolizuje hodnoty, kulturu a charakter značky v jednoduchém vizuálním formátu. Při…

Číst více

Cílová skupina

Cílová skupina (někdy také cílový segment nebo cílový trh) označuje specifickou skupinu spotřebitelů v širším trhu, na kterou se značka nebo společnost zaměřuje se svými produkty a službami. Pod tímto pojmem si tak můžeme představit osoby nebo organizace, které mají…

Číst více
Back To Top