skip to Main Content

Nákupní cyklus

Zásadní framework „See-Think-Do-Care“ uveřejnil světově uznávaný odborník na online marketing Avinash Kaushik na svém blogu v roce 2013. Do povědomí odborné veřejnosti se tento model, který popisuje nákupní cyklus zákazníků, vepsal až o rok později. To jej Kaushik přednesl na Marketing…

Přečíst celé heslo

Lead

Jedná se o kontakt na zákazníka, který prokazatelně projeví zájem o určité zboží nebo službu. Pojem souvisí s Lead Generation marketingem, kde hlavním úkolem je získávat právě takové zaujaté kontakty a s nimi dále pracovat v rámci nákupního cyklu. V online marketingu jsou leady…

Přečíst celé heslo

Autoresponder

Jedná se o pojem z oblasti e-mail marketingu. V širším významu jde o utilitu (pomocný program), která umí odesílat automatické odpovědi na přijaté e-maily (například v nepřítomnosti uživatele). V internetovém marketingu jsou autorespondery používány jako marketingový kanál. Jedná se o e-maily, které jsou automaticky…

Přečíst celé heslo

Persona

Persona je typický představitel cílové skupiny. Toho si můžeme představit jako konkrétního člověka, pro kterého vytvoříme ucelený podrobný profil ‑ personu, podle níž chystáme marketingová sdělení. Persona je většinou fiktivní osoba, může se však jednat i o profil konkrétního zákazníka, který je…

Přečíst celé heslo

ROI

Jedná se o zkratku anglického výrazu Return on Investment, do češtiny se překládá jako návratnost investice. ROI je nejčastěji udávána v procentech a vyjadřuje poměr zisku a investované částky, vzorec pak vypadá takto: ROI = zisk/náklady×100 % Návratnost investic je základní…

Přečíst celé heslo

Inbound marketing

Jedná se o takové marketingové aktivity, které mají za cíl navázat různými prostředky vztah s potenciálním zákazníkem a nakonec z něj udělat spokojeného zákazníka. K tomuto účelu je nejčastěji využíván obsahový marketing a aktivity, které do tohoto odvětví spadají (newslettery, blogy, videa, sociální…

Přečíst celé heslo
Back To Top