skip to Main Content

Virální video

Virální video můžeme znát také pod pojmem videomem, či slangově virál. Jedná se o video, které se stane velmi populárním a šíří se skrze vzájemné sdílení mezi lidmi na internetu (rozšiřuje se jako „virus“). Často se jedná o spontánní videa…

Číst více

Infografika

Jedná se o grafickou vizualizaci reprezentující informace, data a znalosti ve formě, která je pro čtenáře zajímavá a jednoduchá. Nejčastěji se s infografikami setkáváme v novinách, kde se využívají při předpovědích počasí či jako moderní mapy (např. MHD). Zajímavé infografiky můžete zhlédnout…

Číst více

HTML tag

HTML tag popisuje, jak je určitá webová stránka naformátována. Jednotlivé HTML tagy se definují znaky <>, přičemž se vždy jedná o párové tagy, tedy každý HTML tag uvozující část kódu musí být následován dalším HTML tagem, který danou část kódu uzavírá.…

Číst více

Influencer

Jedná se o vlivnou kapacitu v určitém oboru (pojem je přejatý z angličtiny). Ten může být důležitou součástí vašeho úspěchu při obsahovém marketingu. Co charakterizuje influencery: Jsou obvykle propojeni s širokým spektrem publika, které mohou ovlivňovat tím, co řeknou a co…

Číst více

Nákupní cyklus

Zásadní framework „See-Think-Do-Care“ uveřejnil světově uznávaný odborník na online marketing Avinash Kaushik na svém blogu v roce 2013. Do povědomí odborné veřejnosti se tento model, který popisuje nákupní cyklus zákazníků, vepsal až o rok později. To jej Kaushik přednesl na Marketing…

Číst více

Lead

Jedná se o kontakt na zákazníka, který prokazatelně projeví zájem o určité zboží nebo službu. Pojem souvisí s Lead Generation marketingem, kde hlavním úkolem je získávat právě takové zaujaté kontakty a s nimi dále pracovat v rámci nákupního cyklu. V online marketingu jsou leady…

Číst více
Back To Top