skip to Main Content

Případová studie – Obsahová strategie s webináři měla o 91 % lepší výsledky

Webináře jsou jedním z druhů obsahu, který přímo přivádí cenné poptávky (angl. leady). V tomto ohledu patří mezi vysoce efektivní druhy obsahu, jako jsou jinak například e-booky nebo případové studie. Kromě toho, že je tento druh obsahu efektivní, je i relativně složitý na výrobu a její organizaci. 

Před započetím webináře musíte provést řadu kroků,které by (v ideálním případě) měly vést k jeho co největší efektivitě. Úspěch každého webináře zejména určují tyto faktory:

 • Výběr tématu.
 • Počet přihlášených posluchačů k webináři.
 • Volba vhodného času k uskutečnění webináře.

Tato případová studie vám ukáže, jakým způsobem společnost Dataversity zařadila webináře do své pravidelné měsíční obsahové strategie. Dozvíte se, jak jim organizovaná publikace webinářů zvýšila získávání pravidelných, kvalitních poptávek o 91 %.

Úvodní informace

Webináře jsou důležitou součástí každé obsahové strategie. Připravit však takový opravdu dobrý a zajímavý webinář není nic jednoduchého. Obsahovým marketérům proto v souvislosti s webináři vyvstávají mnohé otázky. Jaký obsah by měl webinář obsahovat? Jakým způsobem zaregistrované účastníky webináře přetvořit v placené zákazníky?  Kdy webináře dělat, aby měly co největší dosah a posluchačskou základnu?

Společnost Dataversity vznikla v dubnu 2011 a od té doby webináře používala ke své propagaci. Proces vypadal zhruba následovně. Firma připravila několik webinářů na různá témata. Určila data konání a propagaci daných webinářů podpořila reklamami. Postupem času ale společnost zjistila, že podobný přístup je nedostačující. Zvolila proto konkrétní data a časy, které byly pro každý měsíc stejné. Tento článek vám podrobněji ukáže, co se díky této nové strategii podařilo.

Webinářová kampaň

Kempe, marketingová ředitelka společnosti, sdělila, že webinářová strategie byla jednou z nejdůležitějších strategií, kterou Dataversity měli. Přinášela jim přes 50 % cenných poptávek. Zbylou polovinu tvořil webový obsah a další odborné studie. Celá kampaň měla čtyři hlavní body:

 • Vhodně zvolit časový harmonogram kampaně.
 • Určit nejlépe konvertující obsah.
 • Zvolit nejlepší strategii propagace celého webináře.
 • Vytvářet nová partnerství jako součást webinářové kampaně.

Časový harmonogram kampaně

Než se společnosti podařilo vytvořit/určit vhodný a pravidelný harmonogram celé kampaně, zabralo to relativně dost času. V původní strategii se datum a čas webináře volil podle časových možností mluvčího. A to bohužel nebyla příliš strategická volba. Cílová skupina, pro kterou společnost webináře připravovala, měla nejvíce času v úterý a ve čtvrtek ve dvě odpoledne.

Kempe k tomuto kroku poznamenala: „Pokud nastavíte pravidelný časový rozvrh, zvolíte konkrétní dny v týdnu a časy, kdy se budou webináře konat, máte skvělou možnost dlouhodobě budovat věrné publikum. Lidé s vašimi webináři zkrátka budou počítat, začlení je do svých životů a kalendářů.“

Obsah jednotlivých webinářů

Cílem webinářů bylo pokrýt různá témata tak, aby oslovila co nejširší cílovou skupinu. Podle toho, jakého tématu se webinář týkal, byli vhodně zvoleni konkrétní sponzoři. Pro každý webinář byl zvolen vhodný mluvčí (oborová autorita) oboru. Podle čeho se témata webinářů vybírala?

 • Skrze komunitní fóra, kterými Dataversity disponovali.
 • Tým se ptal všech předchozích účastníků webinářů, prováděly se průzkumy.
 • Na konferencích se  rozdávaly dotazníky.

Strategie propagace webinářů

Hlavní strategie propagace webinářů byla:

 • Výrazná reklama na hlavní stránce webu.
 • Silný a promyšlený e-mail marketing.

Kromě těchto dvou hlavních strategií se firma snažila každou novou akci pečlivě otestovat a webináře propagovat také skrze sociální sítě.

Tvorba nových partnerství

Sekundárním cílem každého webináře byla tvorba nových partnerství. Jednotlivé webináře měly vždy svého sponzora či partnera, který pomáhal webinář dále propagovat.

Výsledky

Od nahodilého publikování k pravidelné strategii webinářové kampaně byla dlouhá cesta, ale vyplatila se. Od ledna 2012 do října 2012 se počet registrací posluchačů k webinářům zvýšil o 91 %. Dále měla webinářová kampaň tato čísla:

 • 42% účast pro webinář zdarma.
 • Posláním upomínky e-mailem hodinu před započetím webináře se zvýšila účast o 10 %.
 • E-mail s přihlášením do webináře měl 60% a větší míru otevření.

Pravidelné měsíční webináře byly dobrým krokem k budování komunity. Účastníci webinářů se každý měsíc těšili na další pokračování webináře a celá kampaň slavila dlouhodobý úspěch.

Sdílejte:

Konzultant Včeliště.cz se zaměřením na obsahové strategie, copywriting a SEO. Více o něm naleznete na Impleo.cz nebo sledujte jeho Twitter a Google+

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top