skip to Main Content

Proč je e-mail marketing důležitou součástí obsahové strategie

Obsahový marketing je moderní přístup k dlouhodobě efektivní propagaci vašich stránek na internetu. Není to pouze jednostranná metoda propagace. Součástí obsahového marketingu jsou i další formy internetové propagace. Nejvýznamnější z nich jsou marketing na sociálních sítích – sociální marketing a e-mail marketing. Aby byl váš obsahový marketing opravdu úspěšný, měli byste ovládat minimálně všechny tyto tři formy propagace.

E-mail marketing bez obsahového kontextu už je dávno nefunkční marketingovou praktikou. Cílem našeho seriálu o e-mail marketingu je proto vysvětlit vám jeho kontext a především potenciál společně s kvalitně naplánovanou obsahovou strategií. Jste připraveni na další sérii kvalitních „včelích“ článků? Pokud ano, pojďte si přečíst základní informace o e-mail marketingu. Pro mnoho z vás může být tento pojem relativně nový. Někteří z vás sice o e-mail marketingu představu mají, ale ve vašich myslích je zakořeněn a spojován s nevyžádaným e-mailem – tzv. spamem.

Rád bych vám tuto představu vyvrátil. E-mail marketing může být vysoce efektivní a použitelný pro vás i vaše odběratele, dodavatele, čtenáře či zákazníky. Záleží na tom, z jakého úhlu k němu přistupujete, a proto bych vám nejprve poradil, jak byste k němu určitě přistupovat neměli.

5 nejčastějších chyb začátečníků v e-mail marketingu

Jestliže patříte k nováčkům, kteří chtějí s e-mail marketingem teprve začít, přečtěte si následující nejčastější chyby. Ovládněte své nutkavé chtění a počkejte s rozesláním prvních e-mailů, než dočtete naši sérii o e-mail marketingu. Ušetříte si nejen zklamání odběratelů vašich e-mailů, ale i to vaše vnitřní.

V rychlosti byste mohli udělat několik velkých začátečnických chyb, jako je například poslání množství e-mailů někomu, kdo vás nezná nebo o vaše e-maily vůbec nemá zájem. V nejhorším případě, pokud jste se k databázi dostali jiným než legálním způsobem, byste mohli zaslat množství e-mailů lidem, kteří vám nedali k e-mail marketingu svolení, a čelili byste tak vážné hrozbě zablokování a označení jako spammer. A věřte mi, že to je to, co byste si opravdu nepřáli.

1. chyba – Nemáte k e-mail marketingu svolení odběratele

Dnes lze na internetu koupit velké databáze e-mailů. S e-maily se obchoduje a vy se můžete snadno dostat k databázi tisíců i deseti tisíců e-mailů doslova za pár korun. Problémem je, že lidé, kteří se do databáze dostali, o tom často neví a vy ze zákona nesmíte obesílat e-maily lidi, kteří přímo vám k tomu nedali výslovný souhlas. Než začnete zbytečně utrácet peníze za nerelevantní e-mailové adresy od pochybných obchodníků, soustřeďte se spíše na budování kvalitní e-mailové základny, která se bude skládat z adres vašich zákazníků, čtenářů či odběratelů.

Nejenže se vám čas do této činnosti vyplatí mnohem více, ale také se, a to především, vyhnete možným negativním dopadům nelegálních e-mailových kampaní.

2. chyba – Nepozornost a „odfláklé“ e-mailové šablony

Určitě znáte známé české přísloví „Dvakrát měř, jednou řež“.  V e-mail marketingu platí dvojnásob. Jednou z nejčastějších chyb v kampaních začátečníků jsou chyby v samotných e-mailech kampaní. Jaké to jsou?

 • Gramatické chyby
 • Nefunkční odkazy
 • Stylistické chyby
 • Nekvalitní předměty
 • Chybějící výzvy k akci
 • Špatné grafické zobrazení e-mailu v různých prohlížečích

Uvědomte si, že e-mail marketing je opravdu mocný nástroj. Během jedné vteřiny se dostanete do soukromí klidně i několika tisíců uživatelů. Važte si této možnosti a s e-maily si dejte opravdu záležet. Malá chyba či překlep může zhatit celou kampaň. Jedna chybka vám může přinést velkou ostudu či finanční ztrátu.

3. chyba – Myslíte si, že vás všichni znají

I když jste se rozhodli, že budete váš mailing list budovat poctivě, je nutné s ním udržovat pravidelný kontakt. Proč? Aby vaši odběratelé nezapomněli, kdo jste. V dnešní době množství e-mailů jak vyžádaných, tak nevyžádaných by vaše zpráva mohla snadno zapadnout. Mohlo by se i stát, že vás vaši odběratele nahlásí jako spammera, i když k obeslání dali souhlas, protože jednoduše zapomněli, že tak někdy dříve učinili.

Proto v pravidelných intervalech nezapomeňte s vaším mailing listem komunikovat. V dlouhodobém horizontu se vám to určitě vyplatí v podobě nulových spam reportů a pěkných tzv. open rates.

4. chyba – Nákup velkých e-mailových databází

Stále existuje množství prodejců, kteří s e-maily obchodují. Většinou mají své podnikání „zlegalizováno“ tím způsobem, že v jejich formulářích, ve kterých získávají e-maily, je malá poznámka „Svoluji k zasílání speciálních akcí od třetích stran“ nebo něco podobného. Pro vás je nákup těchto e-mail adres nerozumný, protože úspěch takových kampaní je mnohem nižší, než pokud byste oslovovali opravdu relevantní cílovou skupinu.

Buďte poctiví a budujte kvalitní databázi s dobrým konverzním poměrem.

5. chyba – Nechcete budovat vztah, ale zajímá vás pouze prodej

Myslíte si, že e-mail marketing je pouze o prodeji? Tak to samozřejmě není. E-mail marketing má největší „prodejní“ potenciál, ale až poté, co se zákazníky navážete vztah. Jak na to? Zasílejte jim hodnotné informace, které jim budou nějaký způsobem opravdu užitečné. Informujte je, pobavte je, poznávejte jejich chování a touhy. Prostřednictvím e-mailů máte jedinečnou příležitost s každým zákazníkem komunikovat, a lépe tak budovat vaše podnikání, tak toho využijte.

Sekundární výhody plynoucí z e-mail marketingu jsou jasné: lepší pochopení cílové skupiny, zlepšení služeb, budování trvalých vztahů. Výsledkem vaší dlouhodobé práce by měl být prodej. Celkově je ale výhodnější, pokud e-mail marketing chápete nejen jako nástroj pro zvýšení prodeje, ale také pro tvorbu důvěry.

Pozor na spamování

Výhody e-mailového marketingu v kontextu obsahové strategie

Jestli jsme vás od e-mailového marketingu neodradili, ba možná naopak, čtěte prosím dál. Pokud se vám myšlenka budování vztahu se zákazníky líbí a chcete budovat dlouhodobý a pevný vztah s vašimi zákazníky, pravděpodobně vás také zajímá, jak to funguje a proč je obsahový marketing s e-mail marketingem opravdu účinným marketingovým nástrojem.

1. Vše začíná relevantní a kvalitní návštěvností

Jakékoli vaše působení v online prostředí je třeba mít promyšlené. Proč? Aby na vaše články plynula kvalitní a relevantní návštěvnost. Můžete mít klidně web, který má vysokou návštěvnost, ale konverze nízké, protože návštěvníky vůbec nezajímá téma, o kterém vaše stránky jsou. A to je pochopitelně problém, protože pokud se vám někdo přihlásí k odběru pravidelných novinek, bude to spíše omylem a budovat vztah s takovým odběratelem by pro vás nemělo velký smysl.

Obsahový marketing je však jiný. V obsahovém marketingu je důležitá kvalita a relevance návštěvnosti, a proto i e-maily získané z dobře vedených stránek jsou mnohem kvalitnější.

2. Kvalitní e-maily od návštěvníků v dobré fázi nákupního cyklu

Další výhoda spojení obsahového marketingu s e-mail marketingem je, že získáváte e-mailové adresy návštěvníků v jedné z finálních fází nákupního cyklu. Ti, co pouze hledají rychlé informace na internetu, si často jen přečtou vaše články, ale například e-book či případovou studii si už nestáhnou. Naopak u zájemců o případovou studii (zvlášť v B2B prostředí) je vysoce pravděpodobné, že pokud je opravdu přesvědčíte o vašich kvalitách a vybudujete vztah, přinese vám e-mail marketing nové zákazníky.

Zjednodušeně řečeno – e-mail marketing vám umožní dále pracovat s kvalitními leady získanými díky kvalitně zpracované obsahové strategii.

E-mail marketingové statistky, které byste určitě měli znát

Dříve než zavřete okno prohlížeče s tímto článkem, určitě si přečtěte následující statistku, která se týká různých přístupů k e-mail marketingu. Pochází z dílny Unbounce.com, jedné z nejlepších firem na světě na domácí a snadnou tvorbu efektivních landing pages, vysoce konvertibilních stránek či e-mailů.

Unbounce

Na základě této studie proběhla analýza více jak 80 bilionů e-mailů. E-maily byly rozděleny do šesti skupin podle typu e-mailu a u každé skupiny byly měřeny tyto metriky:

 • Open rate“ – procento otevřených e-mailů.
 • Click rate“ – procento prokliků na odkazy uvnitř e-mailu.
 • CTOR“ – „click to open rate“ – procento prokliků uvnitř otevřených e-mailů.

Pojďme se podívat na jednotlivé skupiny analyzovaných e-mailů podrobněji.

1. Akviziční e-maily

Do této skupiny e-mailů byly zařazeny e-maily, u kterých nebyl dříve vybudovaný žádný vztah nebo byl opravdu malý.

 • Open rate – 14 %
 • Click rate – 1,3 %
 • CTOR – 9,5 %

2. E-mail marketing ve spojení s obsahovým marketingem

Tato skupina v celé statistice 80 bilionů e-mailů jasně zvítězila. Byly do ní zařazeny e-maily, které odběratelům přinášely užitek a kvalitní obsah (e-booky, případové studie, odkazy na kvalitní články, studie).

 • Open rate – 32,7 %
 • Click rate – 8,3 %
 • CTOR – 25,3 %

3. Klasické marketingové „promo“ e-maily

Klasické marketingové e-maily, které nepřinesly návštěvníkovi žádnou hodnotu a byly rozeslány bez strategie. Jejich cílem byl prodej.

 • Open rate – 21,8 %
 • Click rate – 2,9 % 
 • CTOR – 15,3 %

4. Ostatní typy e-mailů

Do této skupiny byly zařazeny e-maily, které se nikam jinam nevešly.

 • Open rate – 20,4 %
 • Click rate – 2,8 %
 • CTOR – 13,5 %

5. Průzkumy

Do této skupiny byly zařazeny e-maily, které sloužily k průzkumu – k získání hlubších informací pomocí e-mailového marketingu.

 • Open rate – 24,7 %
 • Click rate – 3,8 %
 • CTOR – 15,5 %

6. Transakční e-maily

V této skupině byly analyzovány e-maily, které dostáváme automaticky po nějaké akci. Například přihlášení k odběru novinek, potvrzení objednávky apod.

 • Open rate – 49,7 %
 • Click rate – 7,6 %
 • CTOR – 15,2 %

Shrnutí

Cílem článku bylo představit vám e-mail marketing v kontextu obsahového marketingu. Dozvěděli jste se, jakých chyb byste se určitě měli vyvarovat, než s e-mail marketingem začnete. Na závěr jste si mohli přečíst zajímavou statistiku pocházející z 80 bilionů e-mailů. Ze statistiky jasně vyplynulo, že e-maily, které jsou založeny na obsahovém marketingu, jasně zvítězili nad klasickými marketingovými e-maily, které stále hodně firem používá, protože obsahový marketing neznají nebo mu nevěří.

Zajímalo by mě, jaké máte zkušenosti s e-mail marketingem vy? Rád si přečtu vaše názory na moderní e-mail marketing v komentářích pod článkem.

32 způsobů sběru e-mailových kontaktů

Stáhněte si 32 způsobů sběru e-mailových kontaktů, které nastartují Váš e-mail marketing

https://vceliste.cz/e-maily-jsou-pro-vas-marketing-jako-poklad/

Sdílejte:

Konzultant Včeliště.cz se zaměřením na obsahové strategie, copywriting a SEO. Více o něm naleznete na Impleo.cz nebo sledujte jeho Twitter a Google+

2 komentářů k zobrazení

 1. Četl jsem několikrát, ale pořád nechápu, jaký je rozdíl mezi
  „Click rate“ – procento prokliků na odkazy uvnitř e-mailu
  a
  „CTOR“ – „click to open rate“ – procento prokliků uvnitř otevřených e-mailů.

  1. Zdravím, asi jsem to špatně popsal. CTR a CTOR se liší v jednotlivých měřeních. CTOR je přesnější, protože CTR bere v potaz pouze všechny doručené e-maily a uživatele, kteří klikli alespoň jednou. CTOR oproti tomu pracuje pouze s otevřenými e-maily a celkovým počtem kliknutí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top